AMSTERDAM – Hoewel er in 2011 een aantal handelsbarrières voor Europese bedrijven is verdwenen, blijven er veel beperkingen gelden in belangrijke exportmarkten.

Dat concludeert de Europese Commissie maandag in een rapport. In India is flinke vooruitgang geboekt, maar in de vijf andere onderzochte markten valt nog veel werk te verrichten.

In India zijn de exportbeperkingen op katoen opgeheven en zijn de scherpe veiligheidseisen voor telecommunicatiemiddelen afgezwakt. India is voor Europa een van de belangrijkste leveranciers van katoen.

Grondstoffen

Ook in China, Japan en de Verenigde Staten is progressie te zien. Zo zijn in China positieve ontwikkelingen te zien rond de export van grondstoffen. Ook is in de Verenigde Staten de Buy American-wet niet verlengd, hoewel er nog wel een tendens bestaat om Amerikaanse producten voorrang te geven, zo tekent de Europese Commissie aan.

Andere handelsbarrières blijven echter onverminderd van kracht. In China is het in bepaalde sectoren bijvoorbeeld nog altijd moeilijk om voet aan de grond te krijgen als buitenlandse investeerder. In Argentinië en Brazilië gelden beperkingen op het vlak van maritiem transport.

“Het ontmantelen van de handelsbarrières zou voor Europese bedrijven nieuwe export- en investeringsmogelijkheden opleveren”, aldus het rapport.

Nieuwe barrières

Niet alleen hebben bepaalde bestaande obstakels standgehouden, ook zijn er weer nieuwe handelsbarrières bijgekomen.

“Protectionisme is een altijd aanwezige dreiging”, meent eurocommissaris van handel Karel de Gucht. “We moeten onze inzet verdubbelen om de markten wereldwijd open te stellen.”