AMSTERDAM – De fabrikant Foxconn, die onder meer Apple-producten maakt, ontkent alle geruchten over kinderarbeid in Chinese fabrieken. Het bedrijf huurt een speciaal pr-bureau in om de geleden imagoschade te beperken.

Deze week meldde AppleInsider dat tijdens een inspectie in de Foxconn-fabrieken opvallend weinig minderjarigen aan het werk waren. Dit wekte argwaan.

In China is het toegestaan dat kinderen van 16 en 17 jaar mogen werken. Er zijn echter strikte regels waar werkgevers zich aan moeten houden. Zo mag maar een kort aantal uren worden gewerkt en is bepaalde zware arbeid niet toegestaan.

Volgens de organisatie SACOM, die opkomt voor jonge werknemers in China, heeft Foxconn deze regels overtreden. “Foxconn was voorbereid op onze komst, lieten twee werknemers van de fabriek weten, en had de kinderen op andere afdelingen geplaatst en niet ingedeeld voor overwerk”, vertelt Debby Sze Wan Chan, projectleider bij SACOM. “Ook werden er extra pauzes ingelast en heerste er een verdacht rustige sfeer op de werkvloer.”

Het onderzoek volgde na berichten over zelfmoorden en slechte werkomstandigheden in de Chinese fabrieken waar onder meer Apple-producten laat maken. Foxconn heeft beloofd volledig mee te werken aan de inspecties, maar ontkent stellig de geruchten over kinderarbeid en zegt dat het zelfs helemaal geen minderjarigen aanneemt.

“We hebben genoeg volwassenen die in onze fabrieken willen werken en er is geen enkele reden om de regels die de Chinese overheid heeft opgesteld te overtreden”, legt een zegsman van Foxconn uit.

Imagoschade

Om verdere imagoschade te beperken heeft Foxconn het pr-bureau Burson-Marsteller ingehuurd. Dit bedrijf is gespecialiseerd in internationale bedrijfscommunicatie en crisismanagement. Burson-Marsteller voerde in de jaren '70 onder andere het pr-werk voor generaal Jorge Videla uit tijdens de militaire dictatuur in Argentinië. Dit leverde het pr-bureau veel kritiek op.

Foxconn verhoogde onlangs ook de lonen van hun Chinese arbeiders met 16 tot 25 procent. Dat is de derde verhoging sinds 2010. Het bedrijf is hiermee een van de best betalende werkgevers in China en wil die reputatie graag hoog houden. Dit betekent echter dat het veel werkzoekenden aantrekt, ook minderjarigen.