AMSTERDAM – Topmanagers verlangen minder sterk naar macht dan hun hoogopgeleide collega’s op lagere functies. Dat druist in tegen de aanname dat macht verslavend zou werken.

Dat stelt Intermediair donderdag op basis van onderzoek in samenwerking met twee universiteiten onder ruim 1000 hoogopgeleiden.

Het verlangen naar macht blijkt vrijwel gelijk onder hoogopgeleiden in het midden- of lager management of niet-leidinggevenden (gemiddeld 4,6 op een schaal van 1 tot 7).

Managers in het hogere segment scoren met een gemiddelde van 3,7 juist lager op die schaal.

Nieuwe generatie

De onderzoekers noemen de uitkomst opmerkelijk, omdat volgens de huidige aanname in de psychologie macht juist verslavend zou werken: hoe meer macht, hoe sterker het verlangen naar nóg meer macht.

Het tijdschrift geeft als verklaring dat de nieuwe generatie topmanagers anders is dan de voorgaande generaties. De respondenten waren niet ouder dan begin veertig.

Een zwak punt van het onderzoek is dat het een ‘zelfrapportage’ betreft. Het risico bestaat dat de managers sociaal wenselijke antwoorden hebben gegeven.