AMSTERDAM - De verslechterde economie heeft de bouwsector op 2 jaar achterstand gezet. Dat maakte het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) woensdag bekend.

Het EIB verwacht dat de totale bouwproductie dit jaar terugvalt tot het dieptepunt van 2010. Ook volgend jaar zal er nog geen sprake zijn van een ''betekenisvol'' herstel.

''Pas vanaf 2014 is weer sprake van herstel van productie en werkgelegenheid in de bouw. Dit is 2 jaar later dan voor de eurocrisis werd voorzien.''

Na 2 jaar met een totaal productieverlies van 15 procent is de productie in 2011 met 3,5 procent gestegen. Na een duidelijk herstel in de eerste helft van het jaar sloeg het beeld in de tweede helft echter alweer om richting krimp.

Remedie

Voor brancheorganisatie Bouwend Nederland is er maar één remedie om de bouwsector, en in het verlengde daarvan de hele economie, uit het slop te krijgen. ''We moeten ophouden het vertrouwen in de woningmarkt de grond in te praten, maar weer investeren in energiezuinige woningen, in zorg- en schoolgebouwen, in wegen, spoor en ondergrondse infrastructuur.''

De vooruitzichten voor de korte termijn zijn ongunstig. ''Dalende vergunningverlening bij de woningbouw en in nog sterkere mate bij de utiliteitsbouw in 2011 werpen hun schaduw vooruit'', aldus het EIB.

Het instituut verwacht dit jaar een daling van de bouwproductie met 3,5 procent, met de sterkste krimp in de nieuwbouw. In de woningbouw en de infrasector neemt de productie naar verwachting met 5 procent af en in de utiliteitsbouw zelfs met 8 procent.

Arbeidsplaatsen

Sinds het begin van de crisis is de werkgelegenheid in de bouw met 30.000 arbeidsjaren gedaald. Het EIB rekent op een verdere afname met nog eens 10.000 arbeidsjaren in 2012 en 2013.

Bouwend Nederland ziet het lichte herstel van de bouwproductie niet terug in de werkgelegenheid. ''Die ging de afgelopen maanden zelfs opnieuw hard onderuit. De teloorgang van 5000 banen in januari is de grootste daling sinds 1 juli 2009. Dat is ernstig.''

Rooskleurig

De middellange termijn ziet er wat rooskleuriger uit. Voor de jaren 2014 tot en met 2017 is het beeld er één van krachtig herstel van de woningbouw, met mogelijk 6 procent per jaar, en een gematigd herstel van 2 procent per jaar bij de overige onderdelen van de bouw.

In deze periode zal de verwachte productietoename leiden tot meer werkgelegenheid. Het EIB voorziet een stijging van de werkgelegenheid met 2 procent per jaar ofwel 25.000 arbeidsjaren over de hele periode 2014 tot en met 2017. Daarmee wordt 60 procent van het banenverlies gedurende de crisis ingelopen.