DEN HAAG - Minister Jan Kees de Jager (Financiën) wil dat accountants zich zo onafhankelijk mogelijk opstellen, maar een voorstel hen om de 6 jaar verplicht te laten rouleren, gaat hem te ver.

Hij zei dat maandag na afloop van een debat in de Tweede Kamer over financieel toezicht. Hij verzet zich eveneens tegen een totaalverbod voor accountants om nog commerciële adviezen uit te brengen, waarop een Kamermeerderheid aanstuurt. De Jager wil adviezen over bijvoorbeeld de wijze van boekhouden mogelijk laten.

Hij is het met linkse partijen in het parlement eens dat accountants, deskundig bij het beoordelen van de boekhouding, zich niet met risicovolle adviezen rond fiscale zaken of strategie moeten bezighouden.

Controle

De minister heeft de Kamer maandag voorgelegd om bedrijven regelmatig een aanbesteding uit te laten schrijven voor de controle van hun boekhouding. De bestaande accountant kan dan gewoon meedingen. De Autoriteit Financiële Markten kan wat De Jager betreft vervolgens toezicht houden op een lijst met verboden werkzaamheden voor accountants.

De aangescherpte wetgeving voor accountants zou eigenlijk pas later dit jaar aan de orde komen in de Kamer. Onlangs heeft De Jager nog betrokken partijen in de sector om reacties gevraagd op een aantal hoofdlijnen.

Toezicht

Maar een aantal partijen in het parlement benutte het debat van maandag over toezicht en financiële markten om ook de accountants onder de loep te nemen. Volgens De Jager is het ''ontegenzeggelijk zo'' dat in het verleden accountants in het buitenland in de fout zijn gegaan.

Dinsdagavond praat de Kamer verder met De Jager over de accountants en de wetgeving voor verder toezicht.