AMSTERDAM - De Nederlandsche Bank (DNB) gaat er dit jaar op toezien dat financiële instellingen hun beloningsbeleid daadwerkelijk in de praktijk brengen. Dat schrijft de toezichthouder in haar Thema's DNB toezicht 2012.

Het afgelopen jaar is ervoor gebruikt om te zorgen dat het beloningsbeleid van de onder toezicht staande instellingen in lijn werd gebracht met de Regeling beheerst beloningsbeleid. ''De grote instellingen voldoen grotendeels, voor een aantal andere instellingen loopt het onderzoek door in 2012'', aldus DNB.

DNB stelt dat de integriteit van de financiële sector ''waaronder ook de bestrijding van cybercrime'' speciale aandacht krijgt.

Uit toezichtsonderzoeken de laatste jaren is volgens DNB gebleken dat financiële instellingen niet altijd goed zicht hebben op mogelijke witwastransacties of transacties gericht op terrorisme. ''Ook uit vragen van instellingen of uit trage informatieverstrekking door instellingen blijkt dat deze niet altijd hun processen en procedures op orde hebben om te voldoen aan intergriteitswetgeving.''