AMSTERDAM - De Belastingdienst zal tientallen miljoenen brieven minder gaan versturen. Binnen enkele jaren zullen bedrijven en burgers de officiële beschikkingen nog slechts digitaal ontvangen, zo stelt staatssecretaris Weekers van Financiën voor.

In de plannen van Weekers wordt een digitale postbus gemaakt waar burgers en bedrijven de officiële correspondentie via de computer kunnen ophalen. "De blauwe envelop wordt vervangen door een e-mail", aldus de staatssecretaris.

Dit geldt zowel voor de aangifte inkomstenbelasting en de voorlopige teruggaaf als toeslagen en belastingen voor ondernemers. De Belastingdienst verstuurt nu nog zo’n 160 miljoen brieven per jaar.

Papier

Toeslagzaken kunnen nu ook al online worden geregeld, maar de wet schrijft voor dat iedere beschikking op papier moet worden toegezonden. Weekers zal daarvoor dit jaar nog de wet aanpassen.

Als de Tweede Kamer met de voorstellen instemt, kan de Belastingdienst naar schatting 380 miljoen euro besparen.