Flynth start een collectieve bezwaaractie tegen de btw-correctie vanwege het privégebruik van de auto van de zaak. Volgens de advies- en accountantsorganisatie kunnen ondernemers met collectief bezwaar mogelijk een half miljard euro aan btw besparen.

Op 1 juni 2011 deed de rechtbank Haarlem een uitspraak over de btw-correctie vanwege het privégebruik van de auto van de zaak. De uitspraak zou betekenen dat ondernemers dit jaar gemiddeld tussen de 400 en 1.500 euro minder btw betalen per auto.

Hierdoor dreigde de Nederlandse staat meer dan een half miljard euro aan btw-inkomsten mis te lopen. Vandaar dat staatssecretaris Weekers van Financiën al – na amper een maand – op 1 juli 2011 met reparatiewetgeving kwam. Of deze wetswijzigingen juridisch wél houdbaar zijn, is volgens Flynth maar de vraag.

Aanvechten
­­

Het bedrijf ziet mogelijkheden om de correctie voor privégebruik geheel of gedeeltelijk aan te vechten, aangezien de vraag is of deze überhaupt juridisch houdbaar is; zowel in de situatie van vóór als na de wetswijzigingen.

Doel is de btw-correctie bij ondernemers behoorlijk te verlagen of zelfs ongedaan te maken. Flynth heeft besloten voor eigen klanten die hiermee te maken hebben – ruim 20.000 ondernemers – bezwaar te maken om in elk geval hun rechten veilig te stellen.

­­Ondernemers die niet tijdig bezwaar maken, zijn hun geld hoe dan ook kwijt. De tijd om collectief actie te ondernemen is beperkt.