AMSTERDAM - De Nederlandsche Bank (DNB) wil sectorbreed de criteria voor kredietverstrekking aan kunnen scherpen als bijvoorbeeld stijgende huizenprijzen systeemrisico's veroorzaken, stelt de centrale bank donderdag.

In januari kwam het European Systemic Risk Board (ESRB), de in 2010 opgerichte instantie van de Europese Unie (EU) die toeziet op risico's voor het financiele systeem, met de aanbeveling om macroprudentieel toezicht nadrukkelijker in nationale wetgeving vast te leggen.

In een op de website van DNB geplaatste reactie hierop, wordt gesteld dat "een centrale rol" voor DNB in het Nederlandse macroprudentieel toezicht goed aansluit bij de huidige taken, omdat ze beschikt over expertise ten aanzien van het maken van analyses en kennis heeft over de financiele sector.

Risico

DNB zegt niet alleen de solvabiliteit van afzonderlijke banken, maar ook die van het financiele systeem als geheel te willen bevorderen door de opbouw van risico's tegen te gaan. De toezichthouder noemt hierbij in een adem de stijgende huizenprijzen en het risico dat hiervan uit kan gaan.

"Macroprudentieel beleid kan de opbouw van dit risico tegengaan door de criteria voor kredietverstrekking sectorbreed aan te scherpen", vervolgt de bank.

Euro

DNB wijst erop, sinds invoering van de euro, niet langer te beschikken over monetaire instrumenten om bijvoorbeeld de vastgoedmarkt te sturen. De centrale bank stelt dat met de inzet van macroprudentieel toezicht "de zeepbel op de huizenmarkt" in Spanje en Ierland tegengegaan had kunnen worden.

"Bovendien laat de hoge hypotheekschuld van Nederlandse huishoudens zien hoe het uitstellen van maatregelen uiteindelijk kan leiden tot de opbouw van kwetsbaarheden", aldus de centrale bank over de situatie in Nederland.