AMSTERDAM – De ideale leider is in staat om snel en flexibel in te spelen op de sterk veranderende omving waarin de organisatie zich bevindt. Freek Peters en Ineke Strijp schreven het boek ‘Leiderschap in evenwicht’. Drie vragen aan auteur Ineke Strijp.

Waarom dit boek?
Op 31 augustus ben ik samen met een collega gepromoveerd op het onderwerp leiderschap & de complexe strategische opgave van een organisatie, waarbij door middel van een door ons ontwikkeld model de match en/of mismatch tussen leiderschap en strategische opgave kan worden aangetoond.

De uitgangspositie is: ‘er bestaat eigenlijk geen slecht leiderschap, hoogstens een goede leider op de verkeerde plaats’.

Dit onderwerp blijkt zeer actueel te zijn en er was vraag voor een niet wetenschappelijke uitgave van de dissertatie. Het boek ‘leiderschap in evenwicht’ is een praktisch managementboek dat tools bevat om zelf inzicht te verkrijgen in deze materie.

Zie ook: De rubriek Zakenboek

Kun je een korte omschrijving geven van de ideale leider?
De ideale leider is in staat om snel en flexibel in te spelen op de sterk veranderende omving waarin de organisatie zich bevindt. Hij/zij is goed in staat om zijn evenwicht te behouden op elementen die sterker zijn dan hij/zij zelf.

Zoals een golfsurver zich kan voortbewegen op een sufplank te midden van elementen die ieder afzonderlijk (water, lucht en zon) sterker zijn dan hem-/haarzelf.

Het succes van de leider hangt af van de mate waarin hij/zij leading coalities kan aangaan om de strategische doelstellingen van een organisatie te realiseren. De ideale leider weet ook wanneer hij niet meer past op zijn positie binnen de organisatie en weet wanneer hij weg moet gaan.

Hoe zit het met de wisselwerking tussen leiderschap en organisatie?
De wisselwerking is heel hoog. Daar waar vroeger vaak sprake was van stabiliteit in de omgeving van een organisatie, is nu een permanente disstabiliteit waar te nemen. Neem de sector zorg of de huidige problematiek van de woningcorporaties.

De snelheid van de strategische veranderingen is zo hoog en kan zo onverwacht komen, dat daar een ander type leiderschap benodigd is. Geen regent of beheerder meer, maar de nieuwe leider die om moet kunnen gaan met wicked problems. Kan deze dat niet, dan zit hij/zij op de verkeerde plaats.

Het is in het voorbestaan van een organisatie van het grootste belang dat de leider past binnen de strategische opgave van een onderneming. Je komt niet meer weg met de traditionele leidersrol van de ‘leeuwenkoning’ die als baas over zijn koninkrijk regeert.