AMSTERDAM - Een verdrag voor het opzetten van het permanente noodfonds van de eurozone, het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), wordt nog deze week getekend. Dit zei de voorzitter van de Europese Raad, Herman van Rompuy woensdag in het Europees Parlement.

Volgens Van Rompuy wordt in maart bekeken of het ESM, dat minimaal EUR500 miljard aan kapitaal zal waarborgen, verder wordt verhoogd.

Wat betreft het EU-begrotingspact waar dinsdag overeenstemming over werd bereikt, wees hij erop dat het pact een 'langetermijnverplichting' is om vat te krijgen op de schulden en tekorten, maar niet voldoende zal zijn om economisch herstel te bevorderen.

Van Rompuy vindt dat de Europese Unie meer stappen moet ondernemen om de concurrentiepositie van Europa te verbeteren, meer structurele hervormingen door te voeren en doelgerichte maatregelen te nemen op Europees en nationaal niveau. Daarbij moet elke lidstaat een banenplan opzetten om jongeren weer aan het werk te krijgen.

Hij verklaarde tot slot dat een zwakkere euro een positieve uitwerking kan hebben op de economie in Europa omdat dit op de korte termijn een impuls geeft aan de export.