FRANKFURT - Een kwart van de banken in de eurozone verwacht in de toekomst strenger te worden bij de beoordeling van kredietaanvragen. Dat blijkt uit een woensdag gepubliceerd onderzoek dat de Europese Centrale Bank (ECB) elk kwartaal uitvoert.

Meer dan een derde van de banken voerde in het vierde kwartaal strengere regels in bij het uitlenen van geld. De banken spraken toen ook de verwachting uit dat de vraag naar leningen vanuit het bedrijfsleven zou afnemen vanwege de dreigende recessie in het eurogebied.

De krappere kredietmarkt leidt vooralsnog niet tot vrees voor een nieuwe kredietcrisis. Dat komt door het besluit van de ECB om enorme hoeveelheden goedkoop geld in de markt te pompen.

In december leenden 523 banken samen 489 miljard euro bij de ECB tegen een lage rente voor een periode van 3 jaar. Op 29 februari volgt een tweede 3-jarige lening.

Nederland

Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) werd slechts een ''klein gedeelte'' (14 procent) van de banken in Nederland ''in lichte mate'' strenger. Daar staat tegenover dat 29 procent van de banken juist de teugels liet vieren wegens concurrentiedruk van andere banken.

DNB stond in haar 'Kredietenquête' ook stil bij leningen aan consumenten. Uit het onderzoek bleek dat banken hun criteria voor woninghypotheken niet verder hebben aangescherpt. Dat was lange tijd na het uitbreken van de kredietcrisis wel het geval.

Een derde van de banken liet wel blijken een aanscherping te hebben overwogen wegens de steeds somberdere vooruitzichten voor de woningmarkt.