We leven in een wereld waarin data steeds belangrijker wordt, en dat heeft ook gevolgen voor de relatie tussen klant en bedrijf. Want hoe hou je het overzicht, en hoe garandeer je je privacy? Qiy denkt het antwoord te weten. Maarten Louman, medewerker van het eerste uur: “Qiy is niet commercieel, het is een beweging.”

Qiy (spreek uit: 'key') is een eigen veilige plek waar individuen hun data die door bedrijven of overheden worden gebruikt, zelf kunnen inzien.

“Maar de kern van Qiy gaat nog een stukje verder”, aldus Louman. “Qiy is een 'trust framework', waar individuen hun 'digitale ik' kunnen faciliteren en waar ze, met respect voor hun privacy, relaties aan kunnen gaan met partijen die ze vertrouwen. De partijen leveren de persoonlijke data in de vorm van gecertificeerde applicaties”, zo legt Louman uit.

“Wanneer je online je gegevens moet invoeren, ben je afhankelijk van de automatisering aan de kant van het bedrijf. Hierdoor heb je geen controle over je gegevens. Je weet niet wie er naar kijkt en je weet niet wat ermee gedaan wordt. Ofwel: de menselijke maat in ICT is verdwenen. Qiy wil daarom iedereen een eigen veilige plek bieden op basis van een gewaarborgde digitale identiteit. Qiy is een alternatief voor de huidige structuur van het web.”

Klant aan het roer

Volgens Louman is het principe van Qiy dat klanten en bedrijven op een andere manier een vertrouwensrelatie opbouwen. “Feitelijk draaien we die relatie om. De consument bepaalt welke instantie via een applicatie toegang mag hebben tot zijn data, op uitnodiging van het individu dus. Zij bepalen nu met wie ze zaken doen.”

Uiteindelijk wil Qiy uitgroeien naar een compleet open source-model. Louman legt uit: “Internet is eigenlijk een non-organisatie, maar het functioneert wel heel goed. Daar willen wij ons aan spiegelen. Over vijf jaar moet Qiy, net zoals het wereldwijde web, een manier van denken worden. We willen geadopteerd worden zoals internet geadopteerd werd: door onafhankelijkheid en een niet-commerciële insteek. Daarom is Qiy in handen van de 'Qiy Foundation', dat op onafhankelijke wijze wordt gefinancierd.”

Concurrenten

Qiy is al vijf jaar bezig, vorig jaar is het bedrijf gelanceerd. De constatering dat data privé moet blijven en inzichtelijk, is ook al gesignaleerd door een aantal Amerikaanse partijen. Kan je dat eigenlijk wel concurrenten noemen?

“Wat andere startups doen is meer commercieel. Ze gaan uit van een verdienmodel waarbij de gebruiker kiest aan welk bedrijf zij hun persoonlijke informatie doorverkopen. Dat initiatief krijgt dan per gebruiker een deel van de opbrengsten. Wij zien Qiy meer als iets maatschappelijks. Wij zullen hier dan ook niet rijk mee worden, maar we hebben het gevoel dat een omschakeling nu moet gebeuren.”

Louman vervolgt: “Dit andere denken heeft wel tijd nodig. Maar we zien wel steeds meer aandacht voor privacy en veiligheid. Big data wordt een big issue. We zitten in het juiste tijdperk. De tijd is rijp voor Qiy.”

Diginotar

Dat de tijd echt rijp is voor een dergelijke startup, bewijst de situatie Diginotar. Louman vertelt: “Na de heisa belden er meteen vier ministeries naar ons. Zij wilden meer weten over het scheiden van data en over het anders denken over privacy. Hoewel de situatie voor veel mensen vervelend was, zie ik het ook als een bevestiging van de juiste denkrichting waarin we zitten.”

Toekomst

Qiy voorziet dus een glansrijke toekomst: “De behoefte aan meer privacy zal blijven. Want wat er gewoon mis is met de structuur het wereldwijde web is, is dat het individu daar geen plek in heeft. Je hebt wel een eigen mail-adres en eigen Facebook-pagina, maar dat zijn plekken van anderen.”

Op dit moment is Qiy bezig om 250.000 gebruikers aan te sluiten met een zogenaamde 'datastroom': “Een voorbeeld: we hebben werkgevers gevraagd hun werknemers geen salarisstrook mee te geven, maar salaris-data. Zo hebben beide partijen er meteen wat aan. Binnen ons 'trust framework' kunnen dan verschillende applicaties draaien, in dit geval een pensioen-applicatie. Zo kunnen de gebruikers meteen zien hoe ze er later voorstaan.”