AMSTERDAM – In 2011 was 8,2 procent van de Nederlanders tot 64 jaar betrokken bij het opstarten van een onderneming. Het gemiddelde in de Europese Unie ligt op 7,6 procent.

In 2009 en 2010 bedroeg het percentage nog 7,2 procent, zo blijkt uit de nieuwste Global Entrepreneurship Monitor (GEM), een jaarlijks internationaal onderzoek uitgevoerd door verschillende universiteiten.

Het aandeel Nederlanders dat betrokken is bij een nieuwe onderneming was jarenlang stabiel rond de vier tot vijf procent, maar maakte een stevige groei door na aanvang van de economische crisis.

Kans

Het grootste deel van de nieuwbakken ondernemers kiest hiervoor omdat zich een kans voordoet. Slechts een klein gedeelte kiest voor het ondernemerschap omdat er geen andere alternatieven voor handen zijn op het gebied van werk.

Wereldwijd nadert het aantal ondernemers inmiddels de 400 miljoen, verspreid over 54 landen. “Ruim 140 miljoen van hen verwachten de komende vijf jaar minstens vijf banen te creëren”, aldus hoofdonderzoeker Donna Kelley. “Ondernemerschap biedt een goede voedingsbodem om de zwakke wereldeconomie weer te doen opleven.”

In slechts acht van de 54 onderzochte landen zijn evenveel vrouwelijke als mannelijke ondernemers: Panama, Venezuela, Jamaica, Guatemala, Brazilië, Thailand, Zwitserland en Singapore. In de overige economieën zijn vrouwen ondervertegenwoordigd.