DEN HAAG - Het is nog steeds onduidelijk of Nederland in oktober 2008 met een prijs van 16,8 miljard euro te veel betaald heeft voor Fortis Bank Nederland en ABN Amro. Ook blijft in nevelen gehuld of bij de waardering van de bank een post van 2,3 miljard euro niet is meegerekend.

De laatste dag van de extra verhoren van de parlementaire enquêtecommissie bracht geen antwoord op die vragen.

Oud-minister Wouter Bos van Financiën en oud-president Nout Wellink van De Nederlandsche Bank (DNB) betwijfelen of een afwaardering tot een andere prijs had geleid. De Belgen gingen immers uit van een waardering van 32 miljard euro en een miljardenvoordeel van de integratie van Fortis en ABN was ook niet meegenomen, zeiden Bos en Wellink.

Harde kritiek

Vooral Bos uitte in zijn verhoor harde kritiek op investeringsbank Lazard, die de staat indertijd adviseerde over de waarde van de Fortis/ABN.

"Ik constateer inconsistentie en een paar onwaarschijnlijkheden", zei Bos over het verhoor eerder deze week van twee medewerkers van Lazard.

Zij waardeerden Fortis/ABN tussen de 12 en 20 miljard euro. Grote onduidelijkheid was er over een post van 2,3 miljard euro. Die was door Lazard betiteld als een boekverlies, maar niet als kapitaaltekort dat van de waarde van de bank had moeten worden afgetrokken.

Lazard

Bos legde alle verantwoordelijkheid bij Lazard. "Daarvoor hadden we ze ingehuurd. De vraag of wij moesten opletten, zou beantwoord worden door Lazard."

Ministers hebben echt geen verstand van waardebepalingen van banken, voegde hij er aan toe. Ook Wellink legde de bal bij Lazard, dat volgens hem had moeten doorvragen over de 2,3 miljard.

Veel had een andere waardering in de finale onderhandelingen overigens niet uitgemaakt, meende Bos. De aankoopprijs zat uiteindelijk ruim onder de bovengrens van 20 miljard euro.

Bijstorten

Dat er later nog miljarden extra staatssteun in de bank moesten, zegt ook niets over de aanschafprijs.

Tijdens de kredietcrisis had 80 procent van de banken in de wereld extra kapitaal nodig, aldus Bos. Hij en Wellink hadden in eerdere verhoren in december al gesteld dat het hen er vooral om ging om de stabiliteit van de financiële sector te garanderen.

Eindrapport

De enquêtecommissie onder leiding van SP-Kamerlid Jan de Wit gaat nu aan haar eindrapport schrijven, dat eind maart aan de Tweede Kamer aangeboden zal worden.