AMSTERDAM – Nederlandse multinationals gaan werken aan businessmodellen om duurzame groei te realiseren. Daarvoor hebben zij Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) opgericht.

Dat heeft voorzitter Jan Peter Balkenende bekendgemaakt tijdens het World Economic Forum in Davos. De bedrijven Akzo Nobel, DSM, FrieslandCampina, Heineken, KLM, Philips, Shell en Unilever geloven dat een duurzaam groeimodel het businessmodel van de toekomst is.

Het initiatief krijgt de volle steun en medewerking van VNO-NCW, aldus de ondernemingsorganisatie vrijdag in een reactie.

Bedrijfsstrategieën

Volgens de DSGC zal duurzame groei kansen creëren voor bedrijven en wordt duurzaamheid een aanjager van economische groei.

De multinationals gaan zich toeleggen op duurzame bedrijfsstrategieën volgens drie principes: toegevoegde waarde creëren voor het bedrijf en de stakeholders ('Shape'), goede voorbeelden delen ('Share') en de discussie aanjagen, door leiderschap te tonen en aanbevelingen te doen ('Stimulate').