AMSTERDAM - Bij echtscheidingen van ondernemers blijkt regelmatig dat het periodiek verrekenbeding bij huwelijkse voorwaarden niet is nageleefd.

Ondernemers die denken dat het bedrijf bij een scheiding buiten schot blijft, komen dan bedrogen uit en raken verstrikt in discussies en juridisch getrouwtrek over de afrekening.

Familierechtadvocaten Rachel Jongerius en Lonneke Timmermans pleiten daarom voor afschaffing van de jaarlijkse periodieke verrekening. Dat schrijven zij in het Financieele Dagblad.

Alleen als de echtgenoten jaarlijks op correcte wijze het verrenbeding hebben nageleefd, zal de onderneming bij een echtscheiding buiten de afwikkeling blijven. In het gros van de gevallen hebben de echtgenoten echter niet jaarlijks verrekend en moet er aan het einde van het huwelijk alsnog een afrekening plaatsvinden.

Verdelen

Een periodiek verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden houdt in dat de echtgenoten periodiek (bijvoorbeeld ieder jaar of iedere drie jaar) de inkomsten na aftrek van de kosten van de gezamenlijke huishouding onder elkaar verdelen. Als het verrekenbeding niet wordt nagekomen, kan dit bij een echtscheiding of faillissement problemen opleveren.

Wanneer echtgenoten het periodiek verrekenbeding tot nu toe niet hebben nageleefd, kunnen zij alsnog aan deze verplichting voldoen door een zogenoemde vaststellingsovereenkomst op te stellen. Daarin wordt onderbouwd geschat hoe groot de vordering van de een op de ander zal zijn.

Alternatieven

Ook Jongerius en Timmermans stellen een aantal alternatieven voor het jaarlijks verrekenen voor. Zo kan voor een ondernemer die nog gaat trouwen een finaal verrekenbeding worden opgenomen in de huwelijkse voorwaarden.

Dan moet aan het eindevan het huwelijk alsnog een bepaald door de echtgenoten aangewezen vermogen worden 'verdeeld'. Hiervan kan nadrukkelijk het ondernemingsvermogen of de aandelenwaarde worden uitgezonderd.

Ondernemers die al zijn getrouwd kunnen tijdens hun huwelijk huwelijkse voorwaarden opstellen of wijzigen. Vanaf dit jaar is hier niet langer de toestemming van de rechter voor nodig.