AMSTERDAM - De Europese Unie heeft plannen om banen te creëren en economische groei te bevorderen. Dit blijkt uit een document van de Europese Raad dat maandag tijdens de eurotop wordt besproken en in bezit is van Dow Jones Newswires.

De EU wil onder meer de jeugdwerkloosheid tegengaan en leningen verstrekken aan kleine bedrijven door gebruik te maken van onaangeroerde EU-fondsen.

Die fondsen kunnen mogelijk gebruikt worden om de werkloosheid tegen te gaan door stages, trainingen en scholing te bevorderen. Volgens het ontwerp zal de EU lidstaten waar de jeugdwerkloosheid het hoogst is 'grootschalige ondersteuningsprogramma's' bieden om jongeren weer aan het werk te krijgen.

Bedrijven

Een andere belangrijk punt ligt bij het financieren van kleine bedrijven om de effecten van de kredietcrisis tegen te gaan. Dit kan bijvoorbeeld door het verbeteren van het gebruik van structurele EU-fondsen om kleine bedrijven te ondersteunen.

Ook een verhoging van de leencapaciteit van de Europese Investeringsbank zou het lenen aan kleine bedrijven een impuls kunnen geven.

Sociaal

Verder staat in het concept dat er geen 'snelle oplossingen zijn' voor de Europese schuldencrisis en moeten EU-lidstaten zich blijven bezighouden met het garanderen van 'financiële stabiliteit en fiscale consolidatie'.

De nadruk ligt echter voornamelijk op het bevorderen van economische groei door banen te creëren, sociale modellen te beschermen en te zorgen dat het welzijn van de burgers verzekerd is.

Strenge regels

Het is nog niet duidelijk of het ook daadwerkelijk mogelijk is om ongebruikte fondsen in te zetten voor andere doelen dan waarvoor de middelen aanvankelijk bedoeld waren, omdat er strenge regels zijn over hoeveel fondsen überhaupt gebruikt mogen worden.