AMSTERDAM – In de provincies Groningen, Friesland en Drenthe zijn het afgelopen jaar minder bedrijven op de fles gegaan dan in 2010.

In 2011 zijn in totaal 480 ondernemingen in Noord-Nederland failliet verklaard, 35 minder dan het jaar daarvoor. Dat blijkt donderdag uit cijfers van de Kamer van Koophandel.

In Groningen en Drenthe daalde het aantal faillissementen naar respectievelijk 158 en 167 bedrijven. In Friesland was er juist sprake van een lichte stijging, naar 155. Wel blijft Friesland de provincie met naar verhouding de minste faillissementen.

Starters

De dalende trend is toe te schrijven aan de eerste drie kwartalen van 2011. In de laatste drie maanden van het jaar steeg het aantal faillissementsuitspraken weer. De meeste bedrijven gingen over de kop in de bouw (90), detailhandel (61) en industrie (59).

“Het valt op dat de meeste faillissementen ondernemingen betreffen die tussen de vijf en tien jaar bestaan. Vaak wordt gedacht dat de meeste starters binnen vijf jaar failliet gaan”, aldus de KvK.

Gelijk

Het CBS publiceerde donderdag ook cijfers over het aantal bedrijven dat afgelopen jaar failliet verklaard werd. Die zijn niet te vergelijken met deze cijfers, omdat de definitie van het begrip ‘bedrijf’ afwijkend is, benadrukt de KvK.

Uit die cijfers bleek dat het aantal bedrijven dat in 2011 failliet verklaard werd ongeveer gelijk was gebleven aan het aantal in 2010.