AMSTERDAM –Informele investeerders nemen een steeds belangrijkere rol in, nu banken en durfkapitalisten steeds minder geneigd zijn financieringen te verstrekken. De OESO zet in een rapport zeven factoren op een rij die een ‘angel investering’ succesvol kunnen maken.

1. Ervaring als ondernemer
Succesvolle ondernemers die zelf een informele investeerder worden, kunnen het geld dat zij verdiend hebben met hun eigen bedrijven opnieuw investeren. Bovendien kunnen zij hun uitgebreide kennis en ervaring met nieuwkomers in ondernemersland delen en hen helpen hun bedrijf op te bouwen.

2. Boekenonderzoek uitvoeren
Een grondig boekenonderzoek is niet eenvoudig bij startups, omdat er simpelweg nog niet veel gegevens aanwezig zijn. Dit is een reden waarom angel investeerders er soms niet eens aan beginnen en op hun intuïtie afgaan. Uit onderzoek blijkt echter dat een boekenonderzoek voorafgaand aan de investering de opbrengsten vergroot.

3. Investeren in ‘bekende’ sectoren
Informele investeerders moeten zich vooral niet laten verleiden om geld te steken in bedrijven die zich buiten hun eigen deskundigheidsgebied bevinden. Ten eerste kunnen ze de startups minder goed adviseren en ten tweede kunnen ze in dat geval niet goed inschatten of het bedrijf in kwestie hun investering waard is. Er is een verband aangetoond tussen ervaring in de sector en opbrengsten.

4. Investeer in meerdere bedrijven
Veel angel investeringen brengen verliezen met zich mee omdat startups vaak niet succesvol zijn. Dit risico kan verkleind worden door in meerdere bedrijven te investeren in plaats van slechts een of twee.

5. Training van nieuwe angel investeerders
Het is belangrijk dat de groep informele investeerders continu wordt uitgebreid, vooral omdat bestaande investeerders op een bepaald moment geen nieuwe startups meer in hun portfolio kunnen opnemen. Training en coaching zijn belangrijke onderdelen van het proces om nieuwe angel investeerders te creëren.

6. Goed functionerend ondernemersklimaat
Een land moet een goed functionerend ecosysteem hebben dat informele investeringen uitlokt en mogelijk maakt.

7. Netwerken en sociaal kapitaal
In een optimaal functionerend ecosysteem zijn menselijk kapitaal en netwerken essentieel. Niet alleen lokaal, maar ook internationaal groeien wordt mogelijk gemaakt door stevige netwerken.