AMSTERDAM - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft Ernst & Young Accountants een boete opgelegd omdat de organisatie zich niet aan de beroepsregels voor accountants heeft gehouden.

Ernst & Young krijgt daarom een boete van 54.450 euro voor het niet naleven van de zorgplicht. Dit heeft de toezichthouder op de financiële markten donderdag bekendgemaakt.

De AFM legde de boete op omdat het accountantskantoor in tien onderzochte dossiers bij het uitvoeren van wettelijke controles over boekjaren eindigend in 2007 en 2008 de voorschriften en controlestandaarden onvoldoende of niet heeft nageleefd.

Het gaat om wettelijke regelingen waaraan een externe accountant zich gedurende de hele controle moet houden. 

Accountantsorganisaties moeten ervoor zorgen dat hun externe accountants voldoen aan genoemde wettelijke regelingen. Volgens de AFM bleek bij zes van de tien onderzochte dossiers dat de accountants ontoereikende controle-informatie hadden verkregen. In drie andere gevallen was er sprake van ontoereikende controle op bepaalde balansposten.

Bezwaar

Ernst & Young zegt in een reactie inmiddels maatregelen te hebben getroffen om herhaling van deze tekortkomingen in de toekomst tegen te gaan.

"Omdat wij op enkele belangrijke punten van inzicht verschillen met de AFM, hebben wij bij de AFM bezwaar gemaakt tegen het boetebesluit", aldus Ernst & Young.

Als de AFM de bezwaren van het accountantkantoor niet honoreert, dan kan Ernst & Young besluiten de zaak aan de rechter voor te leggen.

Bedrijven

De AFM houdt geheim welke bedrijven door Ernst & Young niet goed werden gecontroleerd. Maar de waakhond zegt zich bij de selectie van de dossiers te hebben beperkt "tot een aantal sectoren dat in het bijzonder geraakt is of kon zijn door de financiële crisis".