AMSTERDAM – Het aandeel snelgroeiende bedrijven gemeten naar omzet ligt in de topsectoren hoger dan in de ‘niet-topsectoren’. De laatste categorie groeit echter sneller als er gekeken wordt naar werkgelegenheid.

Dat blijkt dinsdag uit een rapportage van onderzoeksbureau Panteia/EIM. De negen topsectoren, die extra aandacht van de overheid krijgen, zijn agrofood, tuinbouw, high tech, energie, logistiek, creatieve industrie, life sciences, chemie en water.

Het aandeel snelgroeiende bedrijven op basis van omzet ligt binnen de topsectoren op 21 procent, daarbuiten is dat 18 procent. Wat betreft werkgelegenheidsontwikkeling liggen de percentages respectievelijk op 11 en 14 procent.

De creatieve industrie is koploper, maar ook in de sectoren life sciences, tuinbouw, energie, en mainports en logistiek is het aandeel snelgroeiende bedrijven bovengemiddeld. In de sectoren high tech, agrofood en chemie ligt het aandeel snelle groeiers iets lager.

Dat de topsectoren qua werkgelegenheidsgroei wat achterblijven heeft te maken met het feit dat er binnen de topsectoren relatief veel kapitaalintensieve bedrijven zijn, aldus het onderzoeksbureau.