AMSTERDAM - De software-industrie in Nederland wil meer opkomen voor zijn rechten om het gebruik van illegale software terug te dringen. "We gaan er harder in", zegt Jacco Brand, voorzitter van de Benelux-tak van branchevereniging BSA.

Er is bijna geen bedrijf in Nederland dat geen illegale software gebruikt, vertelt Brand. Op dit moment vinden maandelijks, op aangeven van de BSA (Business Software Alliance), tientallen invallen plaats bij bedrijven die hierbij de grootse overtreders zijn. Voor die bedrijven lopen de kosten vaak op tot enkele tienduizenden euro's.

Ongeveer 28 procent van de totale waarde aan zakelijke software in Nederland is 'illegaal', meestal vanwege het ontbreken van de juiste licenties. Dat komt volgens de BSA, die de belangen behartigt van bedrijven als Apple, Symantec, Adobe en Siemens, neer op een waarde van 450 miljoen euro.

"Als we dat geld aan legale software zouden uitgeven, levert dat Nederland in vier jaar tijd 4.500 banen op", rekent Brand voor.

Licenties

De meest gemaakte fout in het bedrijfsleven is het onjuist tellen van licenties. Ook schaffen bedrijven vaak in het buitenland licenties aan om te profiteren van koersverschillen, terwijl veel van die licenties niet in Nederland geldig zijn. "Zeker toen de euro heel sterk stond zagen we dit vaak", vertelt Brand.

Verder ziet de BSA dat pc's uit de boedel van failliete bedrijven vaak opnieuw worden gebruikt. Maar aangezien die software op naam staat, zijn die programma’s door het faillissement meestal waardeloos geworden. Brand: "We proberen curatoren er in te begeleiden zodat ze de boedel wel correct waarderen."

Overheid

De overheid moet volgens Brand beter zijn best doen om het probleem van illegale software in het bedrijfsleven aan te pakken. Momenteel vindt het aanpakken van softwarezondaars alleen plaats op basis van het civiele recht, oftewel, het gaat vaak buiten de rechter om. Wat de BSA betreft wordt het gebruik van illegale software ook opgenomen in het strafrecht, zodat bedrijven daadwerkelijk vervolgd kunnen worden.

Soms maken betrapte bedrijven hun branchegenoten attent op de risico's van het gebruik van illegale software. "Dan zijn wij ook wat milder in de schadevergoeding", zegt Brand. Maar preventie werkt wat hem betreft beter. "Huiszoekingen doen is een behoorlijke dure methode. We willen liever dat mensen zich vrijwillig aan de richtlijnen houden."

Recht

Om dat voor elkaar te krijgen start de BSA over een maand een publiekscampagne op websites, radio en televisie. "We gaan waarschuwen voor de gevolgen en zorgen dat we onze boodschap bij iedereen binnen krijgen. We hebben recht op dat geld. We zijn er heilig van overtuigd dat als je een commercieel belang hebt bij die software, dat je er sowieso voor moet betalen."

Het wordt hoe dan ook een lastige opgave voor de BSA. Het gebruik van illegale software is de laatste drie jaar gestabiliseerd. En de economische ellende maakt dat bedrijven nog slordiger omgaan met hun licentiebeleid.