AMSTERDAM – Investeerders zien de Nederlandse vastgoedmarkt in 2012 als een relatief aantrekkelijke markt. Vooral Amsterdam en Den Haag scoren goed.

Dat blijkt uit de Trend Indicator Real Estate Assets Investment 2012. Ernst & Young peilde daarvoor de plannen en verwachtingen van ruim 550 Europese bedrijven actief in de vastgoedsector. Nederland werd voor de eerste keer in het Europese onderzoek meegenomen.

80 Procent van de ondervraagden beschouwt Nederland als aantrekkelijk land voor vastgoedinvesteringen. Daarmee scoort Nederland wel beduidend slechter dan andere Europese landen. Nederland eindigt als tiende en houdt alleen Frankrijk en Groot-Brittannië achter zich.

Een meerderheid (70 procent) beschouwt de Nederlandse vastgoedmarkt als aantrekkelijk in vergelijking tot andere landen.

Winkels

Vooral de steden Amsterdam en Den Haag scoren goed, op respectievelijk kantoren en woningen. De ondervraagden verwachten echter wel een daling in het aantal transacties.

De respondenten verwachten dat de prijzen voor woningen en kantoren op toplocaties dit jaar stijgen en op overige locaties stabiel blijven. De verwachting is dat de prijzen voor winkelvastgoed op toplocaties constant zullen blijven.

De belangstelling van investeerders zal in 2012 vooral blijven uitgaan naar de kantorenmarkt, gevolgd door woningen. De interesse in winkels zal volgens de respondenten beperkt blijven.

Positivisme

Ernst & Young vindt het in het licht van de huidige economie en sombere gedachten over de vastgoedmarkt “verbazingwekkend dat er uit de antwoorden relatief veel positivisme blijkt”.

Een mogelijke verklaring die er in het rapport gegeven wordt, is de verwachting dat een hogere inflatie meer investeerders naar de vastgoedmarkt zal drijven.

Een overgrote meerderheid (92 procent) is het erover eens dat nieuwe duurzame bouwnormen in de toekomst zullen zorgen voor extra investeringen in bestaand vastgoed.