AMSTERDAM - Gepensioneerden bereiden rechtszaken voor tegen pensioenfondsen die de pensioenen willen verlagen. Momenteel zijn er al brieven in de maak waarmee leden van pensioenfondsen bezwaar tegen de korting kunnen maken. Dat schrijft Trouw.

Als de brieven geen effect sorteren, dan denkt voorzitter Martin van Rooijen van de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden dat er een hoop civiele procedures zullen volgen.

Volgens Van Rooijen dicteert de wet dat eerst al het mogelijke gedaan moet worden om de dekkingsgraad omhoog te krijgen, voordat de pensioenen worden verlaagd. Hij doelt daarmee op de huidige premies.