AMSTERDAM – De belastingvoordelen die het kabinet invoert om innovatie binnen de economie te stimuleren, halen weinig uit voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). Dat tekent de Volkskrant vrijdag op uit monde van de Regiegroep Science & Health, een van de negen topsectoren.

De topsector, gespecialiseerd in de ontwikkeling van geneesmiddelen, vindt dat de maatregelen van minister Verhagen (Economie) in plaats van ondersteuning, achteruitgang betekenen voor het mkb in die sector.

Als voorbeeld wordt de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) aangehaald, die is verlaagd naar het niveau van 2008. En de onlangs geïntroduceerde research & development-aftrek zou alleen gunstig zijn voor bedrijven die winstgevend zijn, terwijl de start-ups juist in het begin nog verlies maken en dus bij een aftrek van de vennootschapsbelasting weinig baat hebben.

De opmerkingen van de topsector staan in schril contrast met de uitspraken van minister Verhagen, die juist zegt het midden- en kleinbedrijf te stimuleren aangezien het volgens hem de ‘motor van onze economie’ betreft.

Reactie

Het ministerie kan zich dan ook niet vinden in de kritiek. Dat stelt dat starters die binnen tien jaar winst maken, alsnog in aanmerking komen voor de belastingaftrek. Ook zou er geen sprake zijn van bezuiniging op de WBSO, aangezien de eerdere verhoging een tijdelijke maatregel betrof.

Tot slot wijst het ministerie op het Innovatiefonds MKB+, waarin vanaf 1 januari 500 miljoen euro extra beschikbaar is voor innovatie.