AMSTERDAM - De sociale lasten voor werkgevers zijn tussen 2002 en 2010 met bijna een derde gestegen, van 39,6 miljard euro negen jaar geleden, tot 52,5 miljard euro vorig jaar.

Dat schrijft VNO-NCW op zijn website op basis van een beleidsdoorlichting in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Volgens ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland moet het kabinet meer doen om de sociale lasten voor werkgevers binnen de perken te houden. De belangrijkste oorzaken van de stijging zijn de crisis en de vergrijzing.

Werkloosheidswet

De werkgeverslasten voor de werkloosheidswet (WW) zijn met 79,3 procent toegenomen, die voor de pensioenen met 40,4 procent en de lasten voor de Zorgverzekeringswet met 106,5 procent. De WAO-lasten zijn daarentegen juist gedaald met 6,9 procent

“Vooral de zorgkosten zitten de werkgevers dwars”, aldus Ton Schoenmaeckers, teammanager arbeidsvoorwaarden bij VNO-NCW en MKB-Nederland. “Vorig jaar waren alle werkgevers samen ruim tien miljard euro kwijt aan zorgpremies. Werkgevers betalen per werknemer een inkomensafhankelijke premie. Dat is ongewenst.”

De werkgevers willen graag dat de zorgbijdrage van werkgevers wordt bevroren op het huidige niveau.