BRUSSEL - Slechts vier lidstaten van de Europese Unie voldoen op dit moment aan de Europese financiële spelregels. De andere 23 EU-landen, waaronder Nederland, schonden de afspraken. Tegen hen loopt dan ook een procedure wegens een buitensporig tekort.

Bij de goede leerlingen in de klas gaat het om Finland, Zweden, Luxemburg en Estland. Hun staatsschuld is minder dan 60 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Dat is de waarde van alle goederen en diensten die in een jaar in een land worden geproduceerd. Ook is hun tekort op de begroting minder dan 3 procent van het bbp.

Nederland

Nederland moet in 2013 zijn begrotingstekort in orde hebben. Voor dit jaar wordt dat op 4,3 procent geschat. Den Haag krijgt daarnaast vanaf 2016 20 jaar de tijd om de staatsschuld (nu 65 procent) aan de Europese regels te laten voldoen.

Ter vergelijking: Griekenland is de grootste zondaar met een staatsschuld van 156,9 procent, Estland doet het het best met 5,7 procent.

Bij het begrotingstekort is Ierland koploper met 10,3 procent. Daarentegen heeft Zweden een verwacht overschot van 0,9 procent. Bulgarije lijkt op weg dit jaar de procedure succesvol af te ronden, blijkt uit cijfers van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU.