AMSTERDAM - Het verdrag dat de leiders van de eurolanden donderdag zijn overeengekomen om een strengere begrotingsdiscipline af te dwingen, leidde tot positieve reacties bij president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) en de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland. Anderen zijn echter minder enthousiast.

Knot zei verheugd te zijn over de uitkomst van de EU-top.

''Mijn belang is dat er gewoon meer budgettaire discipline komt. Hoe dat gebeurt, of dat via een verdrag van de 27 of 17 landen is, dat is voor mij secundair. Als er maar meer discipline komt. In die zin vind ik de uitkomst verheugend'', zei hij vrijdag na afloop van zijn verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie.

Volgens Knot reiken de afspraken verder dan alleen de discipline, maar gaan ze ook over ''automatisch ingrijpen als een land zich toch niet aan de afspraken houdt''.

Al het nieuws over de EU-top van vrijdag

Belangrijke stap

VNO-NCW en MKB Nederland vinden dat er met het bereikte akkoord ''een belangrijke stap is gezet naar rust in de eurozone''. De organisaties benadrukten het belang van snelle en adequate besluitvorming door de Europese regeringsleiders: ''De welvaart in Nederland hangt nauw samen met de euro''.

Volgens macro-econoom Maarten Leen van ING lijkt het erop dat de Europese regeringsleiders zich meer richten op het voorkomen van een nieuwe schuldencrisis dan op het bestrijden van de huidige.

''De resultaten tot nu toe zijn mager. In rapportcijfers: een 6-. Het enige nieuwe is, naast het streven naar begrotingsevenwicht, dat er automatische sancties komen als de EU-lidstaten hun begroting niet in de hand houden. Dat is wel goed. De criteria en de mogelijkheden om landen te beboeten zijn er al, maar daar zit nu nog een politieke toets in die in het verleden is misbruikt'', aldus Leen.

Niet voldoende

Hoogleraar Europese studies Paul Scheffer van de Universiteit van Tilburg vindt het verdrag een stap in de goede richting, maar niet voldoende om de eurocrisis te bestrijden.

''Dit verdrag kan een herhaling worden van het stabiliteitspact dat gesloten is bij het invoeren van de euro. Daarin werden allerlei afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over het maximale begrotingstekort en de staatsschuld. Maar er was geen discipline. De afspraken zijn meteen overschreden door verschillende lidstaten.''