DEN HAAG - Volgens de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland is met het bereikte akkoord van 17 eurolanden ''een belangrijke stap gezet naar rust in de eurozone''.

De 17 eurolanden besloten vrijdagochtend op de EU-top in Brussel een eigen verdrag op te stellen. Andere EU-landen kunnen zich aansluiten bij het verdrag dat moet zorgen voor strengere begrotingsdiscipline.

VNO-NCW en MKB Nederland zijn verder positief over de bereikte overeenstemming om 200 miljard euro extra te verstrekken aan het IMF en over de vervroegde invoering van het permanente noodfonds (ESM).

De organisaties benadrukken nogmaals het belang van snelle en adequate besluitvorming door de Europese regeringsleiders: ''De welvaart in Nederland hangt nauw samen met de euro''.