RIJSWIJK - De uitkomst van de EU-top in Brussel is een ''slappe hap''. D66-leider Alexander Pechtold zei dat vrijdagochtend op BNR Nieuwsradio.

''Sinds juli zijn we bezig, eerst met de Grieken, nu met onze eigen economie. Wat nodig is, is Europa af te maken.'' Volgens hem moet er meer politieke samenwerking komen.

Europa heeft heel veel welvaart opgeleverd, aldus Pechtold. ''Het heeft een munt gebracht die krachtig is, of was vooral.''

PvdA

Ook PvdA-Kamerlid Diederik Samson is kritisch. Hij vindt dat er in Brussel een 'woestmakende puinhoop' van is gemaakt.

Volgens Samsom gaan 25 in plaats van 27 landen 'halve afspraken maken in een gemankeerd verdrag'. Groot-Brittannië en Hongarije stemmen niet in met de afspraken die zijn gemaakt om landen tot strengere begrotingsdiscipline te dwingen.

VVD

Na afloop van het nachtelijke overleg zei premier Mark Rutte (VVD) dat Zweden en Tsjechië mogelijk later aanhaken.

Volgens Rutte betekent het verdrag dat de zeventien eurolanden plus zes andere EU-lidstaten tekenden, allerminst het begin van het uiteenvallen van de EU. "Integendeel", zei hij vrijdagochtend vroeg.

''Er zijn weer stappen in de goede richting gezet. En gelukkig zijn er niet de verkeerde dingen gedaan, zoals de ECB vragen de geldpers aan te zetten. Het is goed dat er afspraken zijn gemaakt voor begrotingsdiscipline", aldus Mark Harbers, Tweede Kamerlid van de VVD. 

"Het liefst had ik dat gezien met 27 lidstaten, maar het was vooraf niet voor te stellen dat de Britten zouden meedoen. Ook is het belangrijk dat het IMF wordt ingezet om landen te helpen die nu hulp nodig hebben. Het IMF is bij uitstek in staat om noodzakelijke hervormingen af te dwingen.''

GroenLinks

''GroenLinks is ontgoocheld over het europact dat is gesloten. Een europact buiten de Europese Unie om maakt het bestuur van de eurozone nog onoverzichtelijker dan het al is", aldus Jolande Sap, fractievoorzitter van GroenLinks. "Het wordt bijzonder moeilijk om de Europese Commissie de voorziene rol te geven bij het afdwingen van begrotingsdiscipline en economische convergentie."

"Te vrezen valt dat sancties niet sneller opgelegd zullen worden, zoals de bedoeling was, maar juist ten prooi vallen aan gesoebat tussen regeringen. Het Europees Parlement dreigt helemaal buitenspel te worden gezet. Rutte heeft wat uit te leggen.''

CDA

"De eerste geluiden die ons uit Brussel bereiken, wijzen er op dat we de goede richting uitgaan. Het gaat ons om een totaalpakket aan maatregelen. De slagkracht van het noodfonds wordt vergroot en begrotingsdiscipline wordt dwingend", aldus Elly Blanksma, Tweede Kamerlid CDA.

"Het CDA hecht eraan dat de begrotingscommissaris nu echt stevige tanden krijgt. De betrokkenheid van het IMF is vanuit het oogpunt van expertise essentieel. Ook de rol van de ECB is belangrijk om de financiële stabiliteit te waarborgen. Het mooiste zou geweest zijn dat alle 27 EU-lidstaten één conclusie zou hebben getrokken, maar dit neemt niet weg dat de 17 eurolanden een zelfstandige verantwoordelijkheid hebben om de stabiliteit van de euro te waarborgen.''

De Jager

Minister Jan Kees de Jager noemt de nieuwe begrotingsafspraken in Europa een enorme sprong voorwaarts. Ze maken het mogelijk om sancties op te leggen aan landen die van hun financiën een potje maken.

De laatste 15 jaar is gefaald in de handhaving van regels bij eurolanden. Dat landen totaal ontsporen, dat kan niet meer voorkomen met deze nieuwe afspraken, stelde De Jager. Volgens hem moet nog worden bekeken wie de nieuwe regels gaat handhaven. Nederland dringt aan op een ''onafhankelijk iemand'".

De Jager benadrukte wel dat Europa er nog niet is. ''Je kunt niet op één top zo'n hele crisis bedwingen, daar is echt wel iets meer voor nodig."

Een overzicht van de afspraken