ROTTERDAM - Het bedrijfsleven in de regio Rotterdam verwelkomt de keuze voor de Blankenburgtunnel. ,,De keuze voor deze variant levert de meeste winst op voor verkeer en economie in de Rotterdamse regio."

"Daarnaast draagt een extra oeververbinding bij aan het bereikbaar houden van de regio in geval van calamiteiten'', aldus zeven ondernemersorganisaties, waaronder VNO-NCW, MKB Nederland, TLN , EVO en Deltalinqs.

Zij roepen het kabinet snel te starten met de aanleg zodat de tunnel wat hen betreft al in 2018 kan worden opgeleverd.

Havenbedrijf Rotterdam zegt eveneens verheugd te zijn en noemt de nieuwe tunnel niet alleen voor de haven, maar voor de hele regio van groot belang. ''Naar verwachting is maar een derde van het verkeer op het Blankenburgtracé gerelateerd aan de haven'', aldus het havenbedrijf in dat verband.