AMSTERDAM - Driekwart van de grote wereldwijde productiebedrijven vreest dat de schaarste van grondstoffen de komende 5 jaar grote gevolgen zal hebben voor de bedrijfsvoering. Volgens accountant PwC onderschat Nederland deze "tikkende tijdbom". 

PwC, dat onderzoek deed onder 69 beursgenoteerde bedrijven, stelt dat de industrie zich vooral zorgen maakt over de alsmaar stijgende vraag naar metalen en mineralen en over de geopolitieke verhoudingen.

Vooral bedrijven in de auto-, chemie- en energiesector luiden alarm. De grondstoffenprijzen stijgen de laatste jaren fors en in de toekomst zullen er minder grondstoffen beschikbaar zijn.

PwC kaartte in september al een gebrek aan beleid aan. Slechts een op de vijf bedrijven zou plannen hebben geformuleerd om zich te wapenen tegen een grondstoffentekort.

Volgens PwC zijn de snelle groei van veel economieën en van de wereldbevolking belangrijke oorzaken van de grondstoffenschaarste. Op de lijst van 'meest kritische mineralen' staan onder meer berryllium (gebruikt voor lichtgewicht componenten in defensiemateriaal en de ruimtevaartindustrie), neodymium (een zeldzaam aardmetaal gebruikt in supermagneten en lithium (gebruikt voor onder meer accu's voor auto's).

Barrières

Maar die fysieke schaarste vormt volgens PwC niet de grootste kopzorg van de industrie. "Het hangt ook samen met hoe weinig ervan wordt gewonnen en de barrières die landen opwerpen ten behoeve van hun eigen concurrentiepositie."

Nederland loopt volgens de accountant "ver achter" wat betreft strategisch grondstoffenbeleid. In China, Duitsland, Frankrijk en Engeland en de VS staat grondstofschaarste hoog op de politieke agenda. De overheid neemt in die landen samen met de industrie maatregelen die verder gaan dan diplomatie, zoals voorraadvorming en "proactieve acquisitie".

"Duitse en Britse politici werken samen met ondernemers om grondstoffen veilig te stellen. Dat gebeurt hier niet", zegt een grondstoffenexpert van PwC.

"Grondstofschaarste moet hoger op de agenda. Bedrijven en overheden zullen intensiever moeten samenwerken en heldere rolverdelingen bepalen om deze tikkende tijdbom onschadelijk te maken."