AMSTERDAM – Er staan steeds meer ondernemingen in de etalage. Door de vergrijzing en een andere kijk op ondernemerschap vinden er meer bedrijfsoverdrachten plaats.

Uit onderzoek van de Belgische ondernemersorganisatie Unizo blijkt dat momenteel een derde van de ondernemers verwacht zijn bedrijf binnen vijf jaar te verkopen. In 2009 was dit nog maar een kwart.

De Kamer van Koophandel (KvK) denkt dat dit beeld ook voor Nederland geldt. Hoewel de KvK geen harde gegevens heeft, schat het instituut dat er jaarlijks 10.000 tot 15.000 bedrijven worden overgenomen en dat dit aantal groeit vanwege de vergrijzing.

De komende vijf jaar worden er ongeveer 100.000 bedrijfsoverdrachten verwacht, zo laat een persvoorlichter weten. Het gaat daarbij om inschattingen die aan het begin van dit jaar gemaakt zijn.

Babyboomgeneratie

“De babyboomgeneratie raakt langzamerhand op een leeftijd waar aan een overdracht van het bedrijf moet worden gedacht. Daarnaast is het zo dat een toenemend aantal jonge ondernemers niet vergroeid wil blijven met hun bedrijf”, zo laat de KvK weten.

Voor de jongere generatie is ondernemen “meer een deel van het ondernemersleven”. Zij vinden het interessant een onderneming op te zetten en uit te bouwen, maar haken af als het ondernemen vervolgens steeds meer op managen gaat lijken. Ze zetten het bedrijf te koop en beginnen aan een nieuw project.

Pensioen

Voor meer dan de helft van de Belgische ondernemers vormt het bereiken van de pensioenleeftijd de belangrijkste reden om het bedrijf van de hand te doen. Voor een kwart is de verkoop een consequentie van een verslechterende gezondheid.

Ondernemers stellen het nadenken over het verkopen of overdragen van hun bedrijf over het algemeen zo lang mogelijk uit, aldus Unizo, omdat er “veel emotie bij komt kijken.”