Met het Ambassadeursprogramma Nederland krijgen eerste- en tweedejaars studenten de kans zich op cultureel, humanitair en professioneel vlak te ontwikkelen door te werken aan ondernemersprojecten in opkomende landen. 

Wat is je naam en de naam van je organisatie?
David Kellerman, Ambassadeursprogramma Nederland

Wat is het probleem?
Ontwikkelingsorganisaties zijn vaak een ver-van-je-bed show. Dagelijks worden er promotiefilms getoond, waarin mensen onder afschuwelijke omstandigheden leven, wonen en werken. Er zijn duizenden organisaties die zich hier voor inzetten, echter missen zij vaak een jonge aanwas.

Volgens Ambassadeursprogramma Nederland begint de maatschappij bij de jeugd en zullen de ‘Young Future Leaders’ uit deze maatschappij leidend worden. Dit is exact de doelgroep die het Ambassadeursprogramma selecteert en er op uitstuurt om opgedane kennis te investeren.

Het sterke netwerk wat Ambassadeursprogramma Nederland bezit, biedt de mogelijkheid om profit met non-profit organisaties te verbinden en vervolgens te zoeken naar de koppeling met de student. De student wordt er op uit gestuurd om zijn of haar kennis te investeren in opkomende ontwikkelingslanden.

Wat is het doel en inhoud van de partnership?
Ambassadeursprogramma Nederland is een programma voor eerste-en tweedejaars studenten, die de kans krijgen zich op cultureel, humanitair en professioneel vlak te ontwikkelen. Door een intensieve voorbereidingsperiode van twee maanden worden de Ambassadeurs in de gelegenheid gesteld om structurele veranderingen door te voeren bij lokale AIESEC afdelingen en aangesloten ontwikkelingsprojecten in het land van bestemming.

Het doel is om lokale ondernemersprojecten in opkomende landen, zoals Indonesië, Ghana, Peru, Roemenië te voorzien van deze jonge, ambitieuze, ondernemende studenten die met het investeren van kennis een positieve stimulans kunnen geven aan deze projecten.

De relevantie zit in de combinatie met een derde, sterke profit partner die zorg draagt voor de financiering en het verbinden van lokale ondernemersprojecten met haar lokale netwerk.

Om de continuïteit te waarborgen, maakt de student vervolgens de verbinding met de moederorganisatie AIESEC, waardoor de toevoer van hooggekwalificeerde studenten naar deze ondernemersprojecten gewaarborgd blijft.

Deze koppeling is essentieel; omdat dit naast de continue toevoer van studenten, ook permanent de attentie vasthoudt op lokale ondernemersprojecten.

Samengevat: de student wordt uitgedaagd om zich te betrekken bij andermans realiteit, namelijk die van werknemers van lokale ondernemersprojecten. De non-profit partner krijgt relevante kennis, awareness en financiële steun en de profit partner ziet kans om zijn maatschappelijk, imago verder uit te bouwen.

Wie zijn de partners en wat is de link tussen de partners?
Partners zijn banken met een sterke maatschappelijke visie en focus op de lokale realiteit gecombineerd met een sterk internationaal karakter. De combinatie zal worden gemaakt met een non-profit partner die een jonge en dynamische uitstraling heeft, menselijk en financieel kapitaal en technische knowhow nodig heeft voor kleinschalige ondernemersprojecten (lees: 1 procent club).

Ambassadeursprogramma Nederland sluit in deze partnership aan door een groep high potentials aan te leveren en tevens later de link te leggen met AIESEC door het inzetten van gratis internationale trainees en hiermee de continuïteit te bewaken van deze ondernemersprojecten.

De link tussen de drie partners wordt gekenmerkt door een sterke verantwoordelijke maatschappelijke visie met de drive om lokaal in actie te komen met een combinatie van menselijk en financieel kapitaal.

Hoe halen beide partners voordeel uit deze partnership?
De profit partner zal het professioneel toezicht op het project garanderen. Er zal een koppeling worden gezocht tussen het lokale netwerk van de bank in het land van bestemming en deze verbinden met realiteit van de ondernemersprojecten. De lokale projecten worden actief in Nederland gepromoot en de non-profit partner zal via deze promotie meer externe investeerders kunnen werven voor haar activiteiten.

Daarnaast zal de non-profit organisatie meer awareness creëren onder een grote doelgroep voor haar activiteiten. De bank zal hierdoor een verdere branding stimuleren op het gebied van MVO, trekt studenten aan die meer nadruk leggen op maatschappelijk en verantwoordelijk handelen.

Ambassadeursprogramma Nederland ziet een verdieping van zijn humanitaire en professionele pilaar en ziet een toename van studenten geïnteresseerd in activiteiten georganiseerd door Ambassadeursprogramma Nederland.

Wat is de haalbaarheid van dit partnership? Wat zijn de lange termijn verwachtingen?
De haalbaarheid is groot, het netwerk van alle drie ondernemingen is al realiteit. Waar zorg voor moet worden gedragen is een verbinding en integratie van visie en netwerk tussen de drie ondernemingen. De inhoud van de partnership is in kleinere vorm de afgelopen 15 jaar uitgevoerd met behulp van het netwerk van Ambassadeursprogramma Nederland.

Op lange termijn moet er een gezonde duurzame relatie ontstaan tussen de drie partners, waarbij een stijgende lijn in toevoer van studenten naar lokale ondernemersprojecten ontstaat, meer bewustzijn wordt gecreëerd onder jonge studenten en het besef ontstaat dat maatschappelijk handelen voornamelijk positief effect genereert.

De campagne 11 Partners in 2011