Rainbow Collection helpt vrouwen, in samenwerking aan het werk met het maken van armbandjes. Op die manier wordt, in samenwerking met de organisaties Africa Ignite en Shake the World, eerlijke wereldhandel gestimuleerd.

Wat is je naam en van de organisatie?
Pieter van der Manden, Rainbow Collection

Wat is het probleem?
Gebrek aan eerlijke wereldhandel

Wat is het doel en de inhoud van dit partnership?
Dit partnerschip heeft als doel om bij te dragen aan de Millennium Development-Doelen (MDD). Middels deze samenwerking dragen we bij aan MDD 1,3 en 8 doordat vrouwen in Kwazulu Natal middels de productie van de fair trade-armbanden een zelfredzaam leven kunnen opbouwen.

De inhoud van de partnerschip is erop gericht een eerlijke wereldhandel te stimuleren. De vrouwen ontvangen een eerlijke prijs voor de armbandjes. 

Wie zijn de partners en wat is de link tussen deze partijen?
Africa Ignite heeft een fijnmazig netwerk waarmee we tot in de kleinste dorpjes van Kwazulu Natal kunnen komen, op plekken waar geen werk is. Dit in combinatie met de doelgroep vrouwen maakt het succesvol. Vrouwen kunnen in deze gebieden minder goed aan werk komen en kunnen door middel van dit project een zelfstandig leven opbouwen.

Shake the World neemt de armbandjes af en verspreidt ze in Nederland, Zuid-Afrika, Scandinavië en United States onder de miljoenen consumenten. Op deze manier strijden we voor eerlijke wereldhandel.

Hoe halen beide partijen hun voordeel uit dit partnership?
Shake the World verkoopt de armbanden in bovengenoemde landen. Het geeft de partner in Zuid Afrika een eerlijke prijs en geeft hen hiermee de kans om een zelfredzaam bestaan op te bouwen. Bovendien wil Shake the World hiermee direct het goede voorbeeld geven. Het vraagt niet alleen aan de consumenten om bij te dragen aan de MDG's, maar doet dat ook direct zelf middels deze samenwerking.

Wat is de haalbaarheid van dit partnership? Wat zijn de lange termijn verwachtingen?
Zelfredzaamheid is een thema dat Shake the World hoog in het vaandel heeft staan. De Shake the World-armbanden zijn een trade, not aid-product en daarom is het de campagne van deze tijd. Juist in tijden waarin overheden prediken geen subsidies meer te geven, maar ervoor te kiezen ondernemerschap te stimuleren.

De campagne is in 2011 gelanceerd en heeft als ambitie om de producenten in Zuid Afrika op een ondernemende en educatieve manier een eigen leven op te laten bouwen voor de generaties die na ons komen.

De campagne 11 Partners in 2011