LONDEN - Ondernemingen moeten zich voorbereiden op een heel andere eurozone in 2012, wanneer er een oplossing is gevonden voor de diepliggende crisis die de eurozone beheerst.

Daarvoor waarschuwt PwC in een rapport dat later uitkomt op maandag.

Het wereldwijde accountants- en adviesbureau heeft vier mogelijke scenario's voor de crisis geformuleerd; waaronder een monetaire expansie door de Europese Centrale Bank (ECB), een golf aan orderlijke defaults door de meest noodlijdende staten, een Griekse exit of de creatie van een nieuwe, kleinere eurozone.

Oplossing

PwC verwacht een of andere oplossing voor de reeds lang voortslepende eurozone crisis in het eerste kwartaal van 2012.

"Hoewel het de politici twee jaar heeft gekost voor ze met een oplossing komen, zal de resolutie waar ze uiteindelijk een akoord over bereiken mogelijk in de nacht geimplementeerd worden, vanwege het minimaliseren van marktacties die de uitvoering kunnen bemoeilijken", meldt Yael Selfin, hoofd van de macro-consultancy bij PwC.

"De eurozone die volgend jaar wederkeert zal waarschijnlijk heel anders zijn dan degene die we vandaag de dag kennen en de implicaties voor het bedrijfsleven zijn zowel binnen als buiten de eurozone enorm".

Begrotingsdiscipline

"Een strikte aanpassing aan een nieuwe begrotingsdiscipline zal onvermijdelijk zijn, ongeacht welk pad de politici besluiten te volgen", waarschuwt Selfin.

"De omwenteling van de eurozone zal ook voor consequenties buiten de grenzen van het gebied zorgen", vervolgt PwC, dat een verdere versombering van de groeiprognoses van Groot-Brittanie en de Verenigde Staten voorziet.

Valuta

De valuta van de gebieden zullen aan een kapitaalstroom onderworpen worden, omdat de valuta ten opzichte van de euro als een veilige haven beschouwd worden.

In de tussentijd zullen economieen in Oost-Europa worstelen, als de mogelijkheden tot financieringsmiddelen binnen de eurozone opdrogen en de export daalt.