Text to Change en Unilever binden met zeep en sms'jes de strijd aan tegen slechte hygiëne.

Wat is je naam en de naam van je organisatie?
Text to Change & Unilever

Wat is het probleem?
Elke dag sterven er nog duizenden kinderen aan diarree in Afrika, wat komt door onhygiënische omstandigheden. Dit kan makkelijk voorkomen worden als ouders hun handen met zeep wassen. Daarom werkt Text to Change (TTC) samen met Unilever in Oeganda aan een SMS awareness-campagne voor betere hygiëne.

Wat is het doel en de inhoud van dit partnership?
Het doel van dit partnership is om mensen in Oeganda bewust te maken van het belang van schone handen. Afgelopen 15 oktober was het Global Handwashing Day, een belangrijke dag die staat voor betere hygiënische omstandigheden in de wereld. In 2008 is deze internationale dag uitgeroepen door de Verenigde Naties. Text to Change heeft in Oeganda, samen met Unilever, een SMS voorlichtingscampagne opgezet om mensen ervan bewust te maken dat ze vaker hun handen met zeep moeten wassen. Ook al wassen mensen over de hele wereld hun handen wel met water, weinig mensen wassen hun handen met zeep, bijvoorbeeld nadat ze naar het toilet zijn geweest of voordat ze eten gaan bereiden.

Wie zijn de partners en wat is de link tussen deze partijen?
Text to Change, een Nederlandse non-profit organisatie, zet voorlichtingscampagnes op via mobiele telefonie in Afrika en Zuid-Amerika op het gebied van o.a. gezondheidszorg, economische ontwikkeling en educatie. 

Unilever is een van grootste producenten van voedingsmiddelen en producten voor huishoudelijke en persoonlijke verzorging ter wereld. Een van hun producten is Lifebuoy, een zeep die veel wordt verkocht in Afrika.

Hoe halen beide partijen hun voordeel uit dit partnership?
Text to Change kan door dit partnership meer mensen voorlichting geven over het belang van hygiëne en Unilever kan op deze manier meer handwaszeep verkopen. Een mooie combinatie dus tussen profit en non-profit. Levens kunnen gered worden als mensen belangrijke informatie ontvangen over hygiëne. Bijna 80 procent van de mensen in ontwikkelingslanden heeft toegang tot een mobiele telefoon, dé ideale manier dus om mensen te bereiken met deze belangrijke informatie!

Wat is de haalbaarheid van dit partnership? Wat zijn de lange termijn verwachtingen?
Het partnership is al heel succesvol geweest. Meer dan 8000 mensen hebben in Lwebitakuli, een plaats in Oeganda, meegedaan aan de SMS campagne en hebben laten zien dat ze nu vaker hun handen wassen. Het partnership tussen Text to Change en Unilever zal worden voortgezet in 2012 met als doel het belang van persoonlijke hygiëne en een gezonde levensstijl te promoten met steun van het Ministerie van Gezondheidszorg.

Elke dag sterven er nog duizenden kinderen aan diarree in Afrika, wat komt door onhygiënische omstandigheden. Dit kan makkelijk voorkomen worden als ouders hun handen met zeep wassen. Daarom werkt Text to Change (TTC) samen met Unilever in Oeganda aan een SMS awareness campagne voor betere hygiëne. Bijna 80 procent van de mensen in ontwikkelingslanden heeft toegang tot een mobiele telefoon, dé ideale manier dus om mensen te bereiken met belangrijke informatie!

Text to Change, een Nederlandse non-profit organisatie, zet grote voorlichtingscampagnes op via mobiele telefonie in Afrika en Zuid-Amerika op het gebied van o.a. gezondheidszorg, economische ontwikkeling en educatie.

Unilever is een van grootste producenten van voedingsmiddelen en producten voor huishoudelijke en persoonlijke verzorging ter wereld. Een van hun producten is Lifebuoy, een zeep die veel wordt verkocht in Afrika. Het doel van dit partnership is om mensen in Oeganda bewust te maken van het belang van schone handen.

Text to Change kan door dit partnership meer mensen voorlichting geven over het belang van hygiëne en Unilever kan op deze manier meer handwaszeep verkopen. Een mooie combinatie dus tussen profit en non-profit.

De campagne 11 Partners in 2011