ORTEC helpt North Star Alliance bij het opzetten van inloopklinieken de transportsector in Afrika. "Chauffeurs kunnen gewoon doorwerken terwijl ze worden behandeld."

Wat is je naam en de naam van je organisatie?
Alexander Stukenberg, North Star Alliance en Karlijn van Alten, ORTEC

Wat is het probleem?
Wereldwijd zijn er op dit moment ongeveer 30 miljoen mensen besmet met het hiv-virus. 75 procent daarvan woont in Afrika. Het aantal mensen dat lijdt aan andere seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's) is nog veel groter. Vervoerders en andere mobiele personen die gescheiden zijn van hun gezin, familie en gemeenschap, nemen vaak meer risico's door bijvoorbeeld onveilige seks met meerdere partners. Daarmee stellen zij zichzelf en de gemeenschap bloot aan het risico een seksueel overdraagbare ziekte op te lopen.

Wat is het doel en de inhoud van dit partnership?
Dit partnerschap maakt deel uit van ORTEC's Social Responsibility & Sustainability Programma “Optimizing the World”. ORTEC gelooft bij te kunnen dragen aan North Star door hun logistieke processen te optimaliseren. North Star Alliance opereert op het kruispunt van ziekte en mobiliteit om beroepsgroepen die veelvuldig onderweg zijn, met name vrachtwagenchauffeurs en hun direct en indirecte omgeving, toegang te bieden tot gezondheidsdiensten en informatie over veiligheid. Binnen North Star bundelen bedrijven en organisaties hun krachten en kennis in de strijd tegen de AIDS pandemie in zowel Oost- als Zuid-Afrika.

Dit komt tot uiting in het opzetten van netwerken van inloopklinieken bij truckstops, havens, treinstations en grensovergangen in arme gebieden in onder andere Afrika. Deze zogeheten Roadside Wellness Centers (RWC) bieden informatie en gezondheidszorg aan vervoerders, die vaak geen toegang hebben tot de conventionele gezondheidszorg in een gemeenschap of bedrijf doordat ze zoveel onderweg zijn.

Doel

North Star stelt zichzelf ten doel om (Afrikaanse) chauffeurs te voorzien van kwalitatief hoogstaande gezondheidzorg, die tijdens hun gehele dienst reis overal toegankelijk is. ORTEC heeft zichzelf ten doel gesteld om North Star te ondersteunen bij het bereiken van dit doel, middels de inzet van haar kennis en resources.

Inhoud

Als partner van North Star heeft ORTEC een gratis patiënteninformatiesysteem (COMETS) ontwikkeld voor de alle RWC's. In COMETS wordt voor elke klant een elektronisch bestand aangemaakt met informatie die tussen de verschillende RWC kan worden uitgewisseld, zodat een behandeling ook in een ander RWC kan worden voortgezet.

Naast de succesvolle ontwikkeling van dit patiënteninformatiesysteem heeft ORTEC nog een (gratis) systeem ontwikkeld (POLARIS) dat North Star helpt de optimale locatie en het optimale aantal medewerkers te bepalen voor haar netwerk van inloopklinieken. De nieuwe oplossing is ontwikkeld in samenwerking met Paragon Decision Technology op basis van het wiskundige optimalisatieplatform AIMMS.

Wie zijn de partners en wat is de link tussen deze partijen?
De partners zijn North Star en ORTEC. North Star opereert op het kruispunt van ziekte en mobiliteit om beroepsgroepen die veelvuldig onderweg zijn, met name vrachtwagenchauffeurs en hun direct en indirecte omgeving, toegang te bieden tot gezondheidsdiensten en informatie over veiligheid. De organisatie versterkt nationale zorgstelsels door hun bereik te vergroten en de leemtes in dat bereik op te vullen via een netwerk van zogeheten Roadside Wellness Centres (RWC's), mobiele klinieken op drukke plaatsen langs belangrijke transportroutes in Afrika ten zuiden van de Sahara.

ORTEC is een van de grootste aanbieders van geavanceerde softwareoplossingen en consultancydiensten voor planning en optimalisatie. De ORTEC-producten en -diensten leiden tot optimale rit- en routeplanning, belading van voertuigen en pallets, personeelsinzet, vraagvoorspelling en logistieke netwerkplanning.

Link + kracht

De kracht van het partnerschap zit hem in het gebruik van de kennis en resources van ORTEC om de doelen van North Star te behalen. De raakvlakken tussen ORTEC en de North Star Alliance gaan verder, zo draagt ORTEC actief bij door haar ervaring en kennis van de logistieke sector en de zorg. Het ontwikkelen van slimme oplossingen voor complexe problemen is de core business van ORTEC.

Hoe halen beide partijen hun voordeel uit dit partnership?
Het patiënteninformatiesysteem (COMETS) zorgt ervoor dat de behandelinformatie meereist met de patiënt. Op deze manier is monitoring, evaluatie en ook rapportage mogelijk. Chauffeurs kunnen ook gewoon doorwerken terwijl ze worden behandeld voor bijvoorbeeld hiv, malaria of tuberculose. Zo behouden ze hun inkomen en kunnen ze voor hun families blijven zorgen.
Het tweede ontwikkelde systeem, genaamd POLARIS (Program for Optimizing the Long-term Achievements of the Roadside Wellness Centres Investment Strategy), maakt het mogelijk optimale keuzes te maken voor de locaties van de inloopklinieken, op basis van belangrijke factoren als continuïteit van de zorg en bezoekersaantallen.

Naast de ontwikkeling van oplossingen die North Star helpen in het bereiken van hun doelen, ondersteunt ORTEC North Star ook strategisch. Alexander Stukenberg van North Star: “Zo geeft ORTEC ons strategische adviezen en opent het partnerschap met ORTEC deuren naar nieuwe partners/ sponsors, bijvoorbeeld door dit soort initiatieven en door de publiciteit op te zoeken.”
Door projecten te kiezen dicht bij de core business van ORTEC communiceren we op een andere manier waar we als organisatie voor staan en waar we goed in zijn. Social responsibility wordt daardoor onderdeel van het DNA van ORTEC.

Het beantwoordt aan de behoefte verantwoordelijkheid te nemen voor de maatschappij. Voor ORTEC zijn medewerkers de belangrijkste asset en dit partnerschap levert een belangrijke bijdrage aan de betrokkenheid bij onze organisatie en hun talentontwikkeling. Tegelijkertijd is de North Star betrokkenheid ook een mooie aanvulling op ons netwerk en levert het indirect ook nieuwe zakelijke contacten op.

Wat is de haalbaarheid van dit partnership? Wat zijn de lange termijn verwachtingen?
De officiële bekroning van het partnerschap was al in 2009. Om de continuïteit van de samenwerking te waarborgen wil ORTEC North Star te behandelen zoals je iedere andere een klant zou behandelen. Liefdadigheid is geen vrijblijvendheid. Hierdoor is de continuïteit van de samenwerking gewaarborgd. De afgelopen jaren heeft de samenwerking zich bewezen door de diverse projecten die met elkaar zijn uitgevoerd.

We hebben als doel de oplossing COMETS verder te ontwikkelen en te perfectioneren, zodat North Star uiteindelijk de best mogelijke zorg kan verlenen aan chauffeurs. Momenteel zijn we het de processen in COMETS verder aan het standaardiseren, bijvoorbeeld met medische protocollen, zodat de kwaliteit van de geleverde zorg gewaarborgd wordt.

Standaard keuzemenu’s in de software resulteren uiteindelijk in een behandeladvies. In een volgende fase willen we samen met North Star kijken hoe we nog beter gebruik kunnen maken van alle verzamelde informatie die zeer waardevol is, bijvoorbeeld om te gebruiken als een ‘early detection system’ voor de uitbraak van besmettelijke ziektes.

De ambitie gaat verder en North Star Alliance kan ook in de toekomst rekenen op een partner die met ze meedenkt in het vinden van oplossingen voor situaties waar ze tegenaan lopen.

De campagne 11 Partners in 2011