DEN HAAG - De instroom van de babyboomers in de AOW heeft in de eerste helft van het jaar voor een flinke stijging van de uitgaven aan deze uitkeringen geleid.

Dat blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Babyboomers zijn mensen die kort na de Tweede Wereldoorlog zijn geboren.

Over de eerste 6 maanden van het jaar gaf de Nederlandse overheid in totaal 15,8 miljard euro uit aan AOW-uitkeringen, 6 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De stijging is groter dan in voorgaande jaren.

Geboortegroep 1946

Dat komt vooral doordat mensen die in 1946 zijn geboren, dit jaar met pensioen gaan. De geboortegroep van dat jaar is de grootste ooit in Nederland. Begin januari leefden er nog 234.000 van hen.

Eind juni werden er bijna 3 miljoen AOW-uitkeringen verstrekt, 97.000 meer dan een jaar eerder. Het CBS becijferde dat de AOW een Nederlander vorig jaar 1722 euro heeft gekost. Dat is ruim 500 euro meer dan 10 jaar geleden. Gecorrigeerd voor prijsstijgingen was dat bijna 206 euro meer.

Vorig jaar ging ruim 1 miljard euro naar 287.000 AOW'ers in het buitenland, bijna 4 procent van de totale uitgaven. Een derde daarvan ging naar Duitsland en België en ruim 12 procent naar 65-plussers in Spanje. AOW'ers in Turkije en Marokko ontvingen respectievelijk 8 en 6 procent van de buitenlandse uitgaven.