In de zakenwereld is het één van de grootste buzz woorden: Het Nieuwe Werken (HNW). Een éénduidige betekenis van deze nieuwe wijze van arbeid voeren is er echter niet. De definitie is veelal een samenraapsel van technologie, werkplek en cultuur. Hoe zorgt u dat deze factoren optimaal zijn ingericht?

Uit een peiling van Computerworld blijkt dat de betekenis van Het Nieuwe Werken voor iedereen anders is. Waar de één HNW linkt aan ‘milieubewust’ of ‘minder’ werken, denkt de meerderheid aan het ‘mobieler’ en ‘meer thuis’ bezig kunnen zijn. Deze perceptie is niet onlogisch. Locatie-onafhankelijk werken is één van de belangrijkste pijlers van HNW. Om locatie-onafhankelijk te kunnen werken zijn alle speerpunten dan ook verankerd: technologie, werkplek en cultuur. Hoe zorgt u dat alles goed op elkaar is afgestemd?

Technologie

De grootste aanjager van de nieuwe werkoptiek is technologische innovatie, en dan met name cloud computing. Cloud computing is er voor verantwoordelijk dat locatie-onafhankelijk werken in eerste instantie mogelijk is. Doordat software niet langer op een vast systeem geïnstalleerd staat, maar online draait, kan men overal ter wereld gebruik maken van diensten die voorheen alleen vanaf kantoor toegankelijk waren. Mits u over internet beschikt staan boekhoudapplicaties, CRM systemen en tekstverwerkingsprogramma’s altijd en overal tot uw beschikking.

Lees hier alle voordelen van cloud computing

Om dit goed te kunnen faciliteren dient u over de juiste infrastructuur te beschikken. Als meerdere medewerkers tegelijk online aan het werk zijn kan dit immers flink wat bandbreedte vergen. Zorg dus dat uw down- en uploadsnelheid toereikend is.

Lees hier alles over bandbreedte

Daarnaast is het prettig als u voor de verschillende softwarediensten een centraal aanspreekpunt heeft. Wanneer u software via uw zakelijke internetprovider afneemt kan deze daar vaak een bemiddelende rol in spelen en uw vragen (laten) beantwoorden.

Cultuur

Door de intrede van cloud computing wordt het mogelijk medewerkers vanaf huis te laten werken. Dit kan er voor zorgen dat het gevoel met het bedrijf en collega’s vervaagt. Gesprekken bij het koffiezetapparaat komen immers minder frequent voor. Ook is het lastig te controleren hoe productief iemand is. HNW vergt in dat opzicht niet alleen iets van u, maar ook van uw omgeving. Medewerkers krijgen veel verantwoordelijkheid en vertrouwen.

Om de binding met medewerkers te behouden kan het intensief online samenwerken extra gestimuleerd worden. Door met een groep aan een project te werken en op een persoonlijke manier contact te houden, via webcam bijvoorbeeld, blijft het teamgevoel zoveel mogelijk behouden. Software als Office 365, het bekende Microsoft Office pakket maar dan in de cloud, biedt hiervoor een geïntegreerde oplossing.

Lees hier alles over Office 365, het bekende Microsoft Office pakket in de cloud

Werkplek

Een werkplek met vaste PC is door cloud computing niet langer nodig. Dat betekent dat werknememers thuis, maar ook op locatie, wel precies hetzelfde moeten kunnen doen als op kantoor. Het liefst doet u immers geen concessies aan uw facaliteiten.

Om een medewerker ook in, bijvoorbeeld, de trein te kunnen laten werken kan een zakelijk mobiel data abonnement een goede oplossing zijn. Vaak kunt u dat bij uw zakelijke internetprovider als aanvullende dienst afnemenen voor meedere werknemers tegelijk. Ook kunt u op verschillende plaatsen in het pand wifi hotspots laten inrichten waardoor medewerkers ook in het pand van plek kunnen wisselen.

Lees hier alles over mobiele data abonnementen

Het Nieuwe Werken is niet iets wat ondernemers geforceerd moeten doorvoeren. Het is meer dan een dongel in de laptop van medewerkers steken. Aan de te nemen stappen hangen consequenties waar van tevoren over nagedacht moet worden. Praat erover met uw medewerkers en met uw provider, zodat uw omgeving zich bewust is van verandering en uw telecomfacaliteiten op orde zijn.