Files zijn voor niemand leuk. Werknemers verliezen tijd, werkgevers omzet en de overheid piekert zich suf hoe de doorstroom op de wegen te bevorderen. Het project Digitale Mobiliteit is er op gericht om MKB ondernemers kennis te laten maken met een andere manier van werken om op die manier de drukte op de weg terug te dringen.

Hoewel door een toegenomen capaciteit van het wegennet en de intrede van Het Nieuwe Werken de filevorming het afgelopen jaar is afgenomen, blijven files nog steeds een serieus en kostbaar probleem. In 2010 kostte het tijdverlies door verkeersdrukte het Nederlandse bedrijfsleven tussen de 2,8 en 3,7 miljoen euro, zo berekende het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.

Pilot

Tijd dus om hier actief mee aan de slag te gaan, moeten ze gedacht hebben bij MKB Nederland en Boer & Croon. Zij zijn de initiatiefnemers van het project Digitale Mobiliteit, dat het mobiel werken voor ondernemers promoot.

Het project, gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur & Milieu, biedt ondernemingen de kans deel te nemen aan een pilotproject, waarbij MKB bedrijven de tools krijgen om een half jaar lang locatie-onafhankelijk te werken. In 2010 was dit experiment een groot succes. Van de 104 deelnemende bedrijven gaf 69% aan kosten te besparen en 83% dat ze doorwillen met deze nieuwe manier van werken.

Bouwstenen

Fabian Nagtzaam, directeur MKB Noord-Holland, is namens MKB Nederland opdrachtgever voor de tweede pilot in Amsterdam Hier nemen 28 bedrijven aan deel. ‘In principe komt ieder bedrijf met 5 tot 250 medewerkers hiervoor in aanmerking,’ vertelt Nagtzaam. ‘Maar in de praktijk zien we dat het vooral bedrijven tot 50 medewerkers zijn die zich aanmelden.’

Mobiliteit is binnen het project opgebouwd uit een aantal ‘bouwstenen’. Deelnemende bedrijven krijgen gedurende zes maanden de beschikking over een pakket aan voorzieningen die deze bouwstenen inrichten. ‘Deze worden gesponsord door het bedrijfsleven,’ legt Nagtzaam uit.

‘UPC, Ziggo en Vodafone zorgen er voor dat er altijd en overal toegang tot internet is, Microsoft levert software waardoor werknemers locatie-onafhankelijk kunnen samenwerken, Regus zorgt voor toegang tot flexibele werkplaatsen voor onderweg, de NS levert businesscards en vragen over mobiliteit kunnen worden gesteld aan de telefonische assistentes van Eileen.’ Bovendien biedt een helpdesk technische ondersteuning bij het gebruik van al die middelen. ‘Bedrijven zijn dus van alle gemakken voorzien,’ aldus Nagtzaam.

Voorkomen, spreiden en variëren

Doel van het project is bewustzijn creëren bij ondernemers. ‘Mobiel werken is tijd- en kostenefficiënt, verhoogt het plezier en is goed voor het milieu. Als bedrijven dat gaan inzien en het gaan implementeren zou dat goed zijn voor het MKB in Nederland en uiteindelijk ook voor de files. Bedrijven kunnen dan overbodig reizen voorkomen, reistijden spreiden en variëren in vervoersmiddelen. Dat is het punt waar we met zijn allen naar toe willen,’ besluit Nagtzaam.