‘Weigerambtenaar’ is verkozen tot het woord van 2011. Het scoorde bij het Genootschap Onze Taal hoger dan ‘Arabische Lente’ en ‘plaszak’.

Door Dick Bosscher

In eerste instantie wilde ik het woord weigerambtenaar afdoen als een pleonasme; bestaan er immers ambtenaren die bereidwillig meewerken?

Maar vervolgens bedacht ik me dat het woord wel eens typerend zou kunnen zijn voor deze tijd. We lijken de afgelopen jaren van een goedmoedig, gedogend volkje veranderd in nukkige weigeraars.

Kont tegen de krib, het is mooi geweest! We doen niet meer mee met de euro, we laten geen Mauro’s meer toe, we helpen werklozen niet meer aan een baan. Zoek het allemaal maar uit, wij weigeren!

130 kilometer

Maar dat lijkt alleen maar zo. In werkelijkheid moeten we niets van de weigeraars hebben. De politieke groepering die zichzelf partij voor de vrijheid noemt, wil de weigerambtenaar juist ontslaan. Wie op de snelweg weigert 130 kilometer per uur te rijden, krijgt een middelvinger.

De scholier die weigert de leraar met ‘u’ aan te spreken, moet eruit. De voetbalcommissaris die weigert op te stappen om daarmee toe te geven aan het simplisme van een oude sportman, verlaat met pek en veren de arena.

Stel je eens voor wat er binnenkort in de trein gaat gebeuren met een plaszakweigeraar.

Ondernemen

Nee, het gaat ondanks alle berichten in de media over economisch onweer goed met Nederland, dus wat valt er te weigeren? Ondernemers kennen dat begrip toch al amper. Ondernemers ondernemen, die weigeren niet. Net zoals aannemers, die nemen aan. De eerste weigerzzp’er moet nog geboren worden.

Daar kun je tegenover stellen dat het toch ook mooi is als mensen principes hebben en dat ze die zo belangrijk vinden, dat ze weigeren bepaalde dingen te doen.

Sterker nog: er is een periode geweest in de Nederlandse geschiedenis waarin we het ambtenaren en politieagenten kwalijk namen dat zij niet hebben geweigerd. Juist degenen die zich op hun principes beriepen, werden daar later om gewaardeerd.

Betrokken

Zou het niet mooi zijn als ik, als maatschappelijk betrokken ondernemer, een lucratieve opdracht van de PVV zou weigeren. Dat u, als zelfverzekerde ZZP’er, weigert voor een schandalig laag uurloon aan de slag te gaan. Of dat u, als groot bedrijf of overheidsinstantie, weigert nog langer de korte termijn als uitgangspunt van uw beleid te nemen.

Ja, misschien moeten we maar vaker iets weigeren.

Dick Bosscher is journalist en trainer/coach journalistiek en communicatie en eigenaar van Duidelijker bv. Hij traint journalisten en geeft communicatietrainingen aan bedrijfsleven en overheden. Je kunt hem volgen op Twitter (@dickbosscher).