HEERLEN - Pensioenfonds ABP verhoogt de pensioenen volgend jaar niet en de pensioenpremie blijft vrijwel gelijk. Dat heeft het grootste pensioenfonds van Nederland donderdag laten weten.

De financiële positie van het ABP is niet sterk genoeg om de pensioenen te laten meegroeien met de loonontwikkeling bij de overheid en in het onderwijs, aldus ABP.

In die sectoren bedraagt de loonstijging gemiddeld 0,25 procent. Begin volgend jaar bekijkt het ABP of het pensioenfonds voldoende herstel laat zien. Zo niet, dan moeten aanvullende maatregelen worden genomen.

Dekkingsgraad

ABP had eind oktober een dekkingsgraad van 94 procent en dat is onvoldoende. De graad geeft aan in hoeverre een fonds kan voldoen aan al zijn toekomstige verplichtingen. Wettelijk moet de dekkingsgraad op 105 procent liggen.

Volgens het herstelplan van het fonds moet het dekkingstekort in 2014 zijn weggewerkt. Op basis van de situatie eind december bekijkt het fonds of er al sprake is van voldoende herstel.

Als dat niet zo is, moet worden besloten tot maatregelen. Dan kan het gaan bijvoorbeeld gaan om verhoging van de premie of verlaging van de uitkering. Mocht het bestuur tot dat laatste overgaan, dan wordt dat in beginsel in april 2013 ingevoerd.