AMSTERDAM – Onethisch gedrag van ondernemers of investeerders kan tot stevige conflicten leiden. Soms eindigen dergelijke conflicten in een gedwongen vertrek van ondernemer of investeerder, wat vaak ook het einde van de onderneming betekent.

Dat blijkt uit recent onderzoek van de Universiteiten van Maastricht en Gent naar de invloed van onethisch gedrag door ondernemers of investeerders op het conflictproces.

“De toon van het conflict wordt harder als er sprake is van onethisch gedrag”, constateert onderzoekster Veroniek Collewaert. “De relatie blijkt uiteindelijk zo verstoord, dat verdere samenwerking onmogelijk wordt”.

Als er sprake is van gedrag dat als onethisch wordt ervaren, krijgen gevoelens van kwaadheid, frustratie, achterdocht en teleurstelling de overhand. Doordat de andere partij als de boosdoener wordt gezien, kan het conflict volledig escaleren.

Machtsmisbruik

Onethisch gedrag is gedefinieerd als gedrag dat ten minste een van de betrokken partijen als moreel onacceptabel ervaart. Te denken valt aan zaken als oneerlijke concurrentie, informatie achterhouden, machtsmisbruik, het niet-nakomen van een overeenkomst of geld verduisteren.

Volgens de onderzoekers kunnen veel conflicten voorkomen worden als de partijen zich realiseren dat ze andere verwachtingen hebben en hier open over te praten. Daarnaast zouden ondernemers en investeerders moeten beseffen dat er altijd risico’s zijn verbonden aan ondernemerschap of het investeren daarin.

Het onderzoek van Veroniek Collewaert en Yves Fassin wordt binnenkort gepubliceerd in Small Business Economics.