ZÜRICH - De groei van de Zwitserse economie is in het derde kwartaal afgezwakt naar het traagste tempo in meer dan 2 jaar, onder druk van de dure Zwitserse frank. Dat blijkt uit cijfers die de Zwitserse overheid donderdag naar buiten bracht.

De economische groei bedroeg slechts 0,2 procent in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Toen groeide de economie van Zwitserland met 0,5 procent.

Op jaarbasis kwam de groei uit op 1,3 procent tegen 2,2 procent in het tweede kwartaal van dit jaar. Economen vrezen dat de Zwitserse economie in het vierde kwartaal zal krimpen.

Door de sterke frank worden Zwitserse producten duurder in het buitenland en dat schaadt de export. De export van Zwitserse goederen zakte met 0,9 procent en de export van diensten daalde met 2,7 procent.