Werkend Nederland houdt van de collectieve aanpak. Een standaard kantooruitrusting en gelijke arbeidsovereenkomsten voor iedereen, veelal keurig netjes vastgelegd. Netjes ja, maar hopeloos ouderwets ook!

Met het flexibele werken, wordt er namelijk veel meer volgens de individuele wensen en behoeftes gewerkt. Wat daarbij voor de een geldt, hoeft voor de ander niet op te gaan. Daarom: stem de arbeidsinvulling af op de persoon in plaats van het collectief.

Plaats- en tijdonafhankelijk werken is maatwerk. Een traditioneel collectief inkoopbeleid is niet langer de beste aanpak. Is het wel nodig om voor het hele bedrijf smart phones en laptops aan te schaffen?

Weliswaar reuze handig voor iemand die veelal vanuit huis werkt, maar een stuk minder interessant voor de op kantoor zittende collega.

Budget

Bring Your Own Device, onder meer ingevoerd bij OVER-gemeenten, is een passender aanpak waarbij het eindresultaat centraal staat. Hierbij heeft elke werknemer een budget waarmee hij de vrijheid heeft hard- en software naar zijn keuze aan te schaffen.

Nog veel meer in het hart van de collectieve besluiten, en daarmee een stuk complexer dan bovenstaand voorbeeld, zijn arbeidsovereenkomsten en bijbehorende regelgevingen. De meeste overeenkomsten zijn, in relatie met Het Nieuwe Werken (HNW), gedateerd te noemen.

Werktijden

Zo is het nonsens om werktijden vast te leggen. En hoe om te gaan met kwesties als vakantiedagen, ziekte en overuren? Hoe deze te formuleren in de context van plaats- en tijdonafhankelijk werken?

En hoe hier in de praktijk – waar grenzen tussen werk en privé vervagen – mee om te gaan? De crux zit ‘m vooral in het feit dat de traditionele arbeidsovereenkomsten veelal niet gebaseerd zijn op output, zoals dat bij de ‘spelregels’ van HNW wel het geval is.

Collectief

HNW betekent het nemen van eigen verantwoordelijk. Het is dan nogal tegenstrijdig alle werknemers én over een kam te scheren én hen collectief te vertellen hoe te moeten werken.

De focus zou meer moeten komen te liggen op het geven van eigen verantwoordelijkheid. Niet in de vorm van gemoderniseerde collectieve arbeidsovereenkomsten, maar juist in de vorm van op maat gemaakte individuele afspraken waarbij resultaten het uitgangspunt zijn.

Marianne Sturman is eigenaar van Moneypenny en Cloudworkers, uitzendorganisaties gebaseerd op Het Nieuwe Werken. Cloudworkers werkt met studenten met nauwelijks tot geen relevante werkervaring en Moneypenny uitsluitend met ervaren professionals.