GRONINGEN/ROTTERDAM - De bouw van drie kolencentrales, één in de Groningse Eemshaven en twee op de Maasvlakte, kan doorgaan. De Raad van State heeft woensdag de bezwaren van milieuorganisaties tegen de milieuvergunningen voor de centrales afgewezen.

Greenpeace en Natuur & Milieu voeren al jaren een juridische strijd tegen stroomproducenten RWE/Essent, E.On en Electrabel, die alle drie een kolengestookte elektriciteitscentrale bouwen.

Zij menen dat de provincies Zuid-Holland en Groningen geen milieuvergunning hadden mogen afgeven omdat kolencentrales te schadelijk zijn voor het milieu.

Volgens de Raad van State zijn de voorschriften in de milieuvergunning over de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen streng genoeg en bevat de vergunning de best beschikbare technieken om de uitstoot van schadelijke stoffen zoveel mogelijk te beperken. De uitspraak over de milieuvergunning is het sluitstuk van een procedure die ruim vier jaar geleden begon.

Advies

De zaak heeft zo lang geduurd omdat de Raad van State in het voorjaar van 2009 advies had gevraagd van het Hof van Justitie in Luxemburg.

Het rechtscollege wilde uitleg over Europese richtlijnen, waarin is bepaald hoeveel schadelijke stoffen lidstaten mogen uitstoten. Volgens de milieuorganisaties schiet Nederland met de komst van drie kolencentrales door het plafond heen.

Specifieke vergunning

Het Hof bepaalde toen dat de Nederlandse rechter een specifieke vergunning voor een kolencentrale niet mag vernietigen, ook al zou Nederland de richtlijnen overschrijden. Het is een zaak van de politiek om de EU-richtlijnen om te zetten in nationale wetgeving, oordeelden de rechters.

De elektriciteitsproducenten investeren in totaal zo'n 4,6 miljard euro in de centrales, die vanaf 2013 (gedeeltelijk) in gebruik gaan. De centrale in de Groningse Eemshaven wordt met een capaciteit van 1600 MW (goed voor 2,5 miljoen huishoudens) de grootste. E.on bouwt op Maasvlakte een centrale van 1000 MW, Electrabel één van 800 MW.

Greenpeace

Greenpeace is teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State, die woensdag de bezwaren van milieuorganisaties tegen de milieuvergunning voor drie kolencentrales afwees. ''Met name de regio Rijnmond kent al heel vieze lucht. Met twee kolencentrales op de Maasvlakte komt daar nog veel meer vieze lucht bij'', aldus woordvoerder Rolf Schipper van Greenpeace woensdag.

Schipper constateert dat de juridische strijd om de milieuvergunningen nu definitief is gestreden. ''Maar dat geldt niet voor de natuurvergunningen voor de centrales'', zegt hij. ''We hebben meer ijzers in het vuur.''

Rechtscollege

RWE/Essent, die een kolencentrale in de Eemshaven bouwt, moet een nieuwe natuurvergunning aanvragen bij de provincie Groningen nadat de Raad van State in augustus een streep zette door de oude.

Het rechtscollege bepaalde in mei dat de provincie Zuid-Holland opnieuw moet kijken naar de bezwaren die de milieubeweging had ingediend tegen de natuurvergunning voor de centrales op de Maasvlakte.