DEN HAAG - Het Rijk moedigt decentrale overheden zoals provincies aan om te gaan schatkistbankieren, ofwel hun kasgeld laten beheren door de rijksoverheid. De aansporing geldt des te meer nu er sprake is van een financiële crisis.

Dat hebben ministers Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) en Jan Kees de Jager (Financiën) geschreven aan de Tweede Kamer.

''Mede gegeven de recente ontwikkelingen op financiële markten en de risico’s die ook decentrale overheden daar lopen'' wil Donner met decentrale overheden in gesprek.

Gekeken moet worden in hoeverre schatkistbankieren ''kan bijdragen aan het verder reduceren van risico's op de overtollige middelen die door hen worden uitgezet en welke barrières zij hierbij mogelijk ervaren, gegeven de huidige geringe deelname.''

Vanuit het ministerie van Financiën worden ''continu en proactief'' de voordelen van het schatkistbankieren uitgedragen. Het perkt risico's voor decentrale overheden in en kan voor de collectieve sector in zijn geheel voordelig zijn.

Nu kiest alleen de provincies Noord-Holland voor schatkistbankieren en doen drie decentrale overheden dat deels. Lokale overheden zijn vooralsnog vrij om te bepalen waar zij hun geld stallen.

Ten tijde van het Icesave-debacle en het faillissement van de Amerikaanse bank Lehman Brothers kwamen meerdere overheden in de problemen doordat zij geld hadden gestald bij deze banken.