IKEA, Sogeti en Impuls Foundation voorzien arme gezinnen van huisraad. "Impuls Foundation is continu op zoek naar nieuwe vrijwilligers en huisraad, en wordt hierin voorzien door haar partners."

Wat is je naam en de naam van je organisatie?
Tom Heijboer, Impuls Foundation

Wat is het probleem/ de uitdaging?
Wij concentreren ons op het bestrijden van armoede in Amsterdam door mensen te activeren om zelf aan hun toekomst te werken. Zelfredzaamheid is de rode draad in onze projecten. Armoedecijfers zijn stijgende in Nederland en daar willen we wat aan doen door samen met het bedrijfsleven en fondsen te werken aan oplossingen.

Wat is het doel en de inhoud van dit partnership?
Impuls Foundation heeft voor een nieuw project een overeenkomst gesloten met IKEA, Sogeti en de Voedselbank om arm in arm gezinnen in armoede te voorzien van noodzakelijk huisraad.

Het project heet Personal Shopping en is afhankelijk van (werknemers)vrijwilligers die in eigen netwerk op zoek gaan naar overbodige artikelen. Impuls Foundation zorgt er vervolgens voor dat vraag en aanbod bij elkaar komt.

De reden dat wij IKEA en Sogeti hebben benaderd voor een partnership berust op het feit dat hun corebusiness goed aansluit op dit project. Als IT-bedrijf zet Sogeti momenteel haar expertise in om een website te creëren speciaal voor dit project.

Het doel daarvan is een platform te creëren voor bedrijven en particulieren om zich aan te melden als vrijwilliger (personal shopper). IKEA vindt het project een mooie gelegenheid om haar consumenten bewust te maken van wat ze kunnen betekenen voor hun medemens.

Bij de aankoop van een nieuw meubelstuk wordt hen de optie aangeboden hun oude meubel aan Personal Shopping te schenken. Impuls Foundation is continu op zoek naar nieuwe vrijwilligers en huisraad, en wordt hierin voorzien door haar partners. Tegelijkertijd hebben IKEA en Sogeti een mooie, nieuwe aanvulling aan hun MVO-beleid waar hun expertise goed in doorschijnt.

Wie zijn de partners en wat is de link tussen deze partijen
IKEA, Sogeti en Impuls Foundation. De link tussen deze partijen is dus dat ze beiden op een unieke en belangrijke manier hun competenties kunnen inzetten om het project van kwaliteit (professionele website) en kwantiteit (huisraad) te voorzien.

Daarnaast zijn beide bedrijven al volop actief op het gebied van MVO/MBO, maar wordt deze samenwerking met Impuls Foundation onderstreept als zijnde nieuw en innovatief. Voorheen concentreerden zij zich voornamelijk op vrijwilligerswerk of financiële sponsoring, nu zijn ze meer met integratie bezig.

Hoe halen beide partijen hun voordeel uit dit partnership?
IKEA hanteert voor dit project een ‘’bottom-up’’-strategie door beroep te doen op het bewustzijn van consumenten. De consument staat in iedere nieuwe actie (zakelijk of maatschappelijk) voorop.

Zonder enthousiaste omarming door de klant, ziet een nieuw idee geen levenslicht. Daarom zien ze een partnership voor dit project erg positief in.

Daarnaast krijgt IKEA steeds vaker klachten over rondzwervende meubelstukken tussen het straatvuil. Om haar imago hoog te houden, ziet IKEA kansen in Personal Shopping omdat meubels zo een ‘’second life’’ kunnen krijgen.

Wat is de haalbaarheid van dit partnership? Wat zijn de lange termijn verwachtingen?
Deze partnerships zijn al bewerkstelligd. Sogeti is momenteel druk bezig met het ontwikkelen van de website en IKEA zal per december haar consumenten langzaamaan op de hoogte brengen om te zien of en hoe het initiatief wordt geleefd.

In april 2012 verwachten we officieel van start te gaan, afhankelijk ook van of fondsen ons financieel willen ondersteunen. Met de Voedselbank is al eerder dit jaar een pilot gedraaid met Personal Shopping.

75 cliënten zijn op één dag geholpen aan één stuk (tweedehands) huisraad. De lange termijn verwachtingen zijn o.a. (na een succesvol eerste jaar in Amsterdam) het implementeren van het concept in andere regio’s, beginnend daar waar de armoedecijfers het meest prangende zijn.

Daarnaast zullen we gedurende het eerste jaar intensief nieuwe partners en fondsen werven om het project een duurzaam karakter te geven.

Naar de campagnepagina 11 Partners in 2011